Ιστολόγιο "Σύνδεσμος Κληρικών Χίου" 12 χρόνια (2008-2020) συνεχούς και συνεπούς παρουσίας στο διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://syndesmosklchi.blogspot.gr/
Ἀπολυτίκιον Ἁγίου Ἰωάννου Χρυσοστόμου Ἦχος πλ. δ'. Ἡ τοῦ στόματός σου καθάπερ πυρσός ἐκλάμψασα χάρις, τὴν οἰκουμένην ἐφώτισεν, ἀφιλαργυρίας τῷ κόσμῳ θησαυροὺς ἐναπέθετο, τὸ ὕψος ἡμῖν τῆς ταπεινοφροσύνης ὑπέδειξεν. Ἀλλὰ σοῖς λόγοις παιδεύων, Πάτερ, Ἰωάννη Χρυσόστομε, πρέσβευε τῷ Λόγῳ Χριστῷ τῷ Θεῷ, σωθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν. Σύνδεσμος Κληρικών της Ιεράς Μητροπόλεως Χίου, Ψαρών και Οινουσσών, έτος ιδρύσεως 2007

Παρασκευή, 25 Μαρτίου 2011

Ενας νέος κληρικός σε κάθε μητρόπολη

Στην πρόσληψη 82 ιερέων, έναν σε κάθε μητρόπολη, συμφώνησαν για το πρώτο τρίμηνο του 2011, ο υπουργός Εσωτερικών κ. Γ. Ραγκούσης και οι εκπρόσωποι της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου που συναντήθηκαν την προηγούμενη εβδομάδα.

Οι εκπρόσωποι της Ιεραρχίας είχαν ζητήσει προσφάτως την εξαίρεση της Εκκλησίας από την αναλογία «μία πρόσληψη για κάθε πέντε αποχωρήσεις».

Το αίτημα της Ορθόδοξης Εκκλησίας που είχε κατατεθεί στον υπουργό Εσωτερικών αφορούσε περίπου 300 προσλήψεις για το 2011.

Ο κ. Ραγκούσης είχε δηλώσει εξαρχής ότι το αίτημα εντάσσεται σε λογικά πλαίσια και ότι θα εξεταστεί η υλοποίησή του.

Ο εκπρόσωπος Τύπου της Συνόδου μητροπολίτης κ. Δωρόθεος είχε τονίσει πως η Εκκλησία, αντιλα?βανό?ενη το μήνυμα της κυβέρνησης για περιστολή των δαπανών, «από μόνη της βάζει τον εαυτό της στην αναλογία 1 προς 5».

Στη συνάντηση της προηγούμενης εβδομάδας συμφωνήθηκε να εγκριθούν 82 προσλήψεις κληρικών για το πρώτο τρίμηνο του 2011, προκειμένου να καλυφθούν οι άμεσες ανάγκες σε κληρικούς που αντιμετωπίζουν οι μητροπόλεις ανά την επικράτεια.

Τα κριτήρια επιλογής
  • Πρέπει ο υποψήφιος κληρικός να έχει την ευλογία του πνευματικού του.
  • Η ευλογία πιστοποιείται τυπικά με τη «συμμαρτυρία», ένα έγγραφο με την έγκριση του πνευματικού για τη χειροτονία του υποψηφίου.
  • Υποψήφιοι μπορεί να είναι πτυχιούχοι ΑΕΙ ή ΤΕΙ και απόφοιτοι Εκκλησιαστικού Λυκείου ή Εκκλησιαστική Σχολής.
  • Εφόσον πρόκειται για έγγαμο κληρικό, θα πρέπει ήδη να είναι νυμφευμένος, διαφορετικά μετά τη χειροτονία του δεν μπορεί να παντρευτεί.
  • Οι βαθμοί της ιεροσύνης είναι τρεις: διάκονος, ιερέας, αρχιερέας (επίσκοπος).
  • Ο μισθός ενός νεοεισερχομένου στον κλήρο με πανεπιστημιακή εκπαίδευση είναι περίπου 820 ευρώ.
  • Θα πρέπει να έχει λευκό ποινικό μητρώο. Παράλληλα, η μητρόπολη ελέγχει και τη δημόσια εικόνα του υποψηφίου, καθώς και τη γνώμη που έχουν για τον χειροτονηθέντα οι πιστοί της ενορίας.
Χτυπούν καμπάνες για 300 προσλήψεις

Προτεραιότητα θα δοθεί στις μητροπόλεις της περιφέρειας για τις οποίες η Ιερά Σύνοδος είχε «χτυπήσει» το καμπανάκι του κινδύνου ότι απειλούνται με ερήμωση εάν εφαρμοστεί η αναλογία «1 προς 5». Δεν αποκλείεται να εγκριθούν στο σύνολό τους οι 300 προσλήψεις που έχει ζητήσει η Ιερά Σύνοδος μέχρι το τέλος του έτους.

Νίκος Β. Τσίτσας

Πηγή: Εφημερίδα ΕΘΝΟΣ (22/3/2011)

Δεν υπάρχουν σχόλια: