Ιστολόγιο "Σύνδεσμος Κληρικών Χίου" 12 χρόνια (2008-2020) συνεχούς και συνεπούς παρουσίας στο διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://syndesmosklchi.blogspot.gr/
Ἀπολυτίκιον Ἁγίου Ἰωάννου Χρυσοστόμου Ἦχος πλ. δ'. Ἡ τοῦ στόματός σου καθάπερ πυρσός ἐκλάμψασα χάρις, τὴν οἰκουμένην ἐφώτισεν, ἀφιλαργυρίας τῷ κόσμῳ θησαυροὺς ἐναπέθετο, τὸ ὕψος ἡμῖν τῆς ταπεινοφροσύνης ὑπέδειξεν. Ἀλλὰ σοῖς λόγοις παιδεύων, Πάτερ, Ἰωάννη Χρυσόστομε, πρέσβευε τῷ Λόγῳ Χριστῷ τῷ Θεῷ, σωθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν. Σύνδεσμος Κληρικών της Ιεράς Μητροπόλεως Χίου, Ψαρών και Οινουσσών, έτος ιδρύσεως 2007

Παρασκευή, 25 Μαρτίου 2011

Απομνημονεύματα Στρατηγού Μακρυγιάννη - Εικόνες του Αγώνος


Απομνημονεύματα Μακρυγιάννη - Βικιθήκη
Στρατηγού Μακρυγιάννη Απομνημονεύματα
Σπουδαστήριο Νέου Ελληνισμού - Μακρυγιάννης Ιωάννης - Makriyannis

Μακρυγιάννη Ιωάννη – Ζωγράφου Παναγιώτη (Εικόνες του Αγώνος)
Προσθήκη λεζάντας
Μάχαι Άργους Αγιονορίου Κορίνθου
Η πολιορκία των Αθηνών από τον Κιουταχή
Μάχη της Λαγκάδος Κομπότι και Πέτα
Οι πολιορκίες του Μεσσολογίου
Πόλεμος της Τριπολιτζάς και των πέριξ αυτής χωρίων
Πόλεμος των Βασιλικών

Δεν υπάρχουν σχόλια: