Ιστολόγιο "Σύνδεσμος Κληρικών Χίου" 12 χρόνια (2008-2020) συνεχούς και συνεπούς παρουσίας στο διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://syndesmosklchi.blogspot.gr/
Ἀπολυτίκιον Ἁγίου Ἰωάννου Χρυσοστόμου Ἦχος πλ. δ'. Ἡ τοῦ στόματός σου καθάπερ πυρσός ἐκλάμψασα χάρις, τὴν οἰκουμένην ἐφώτισεν, ἀφιλαργυρίας τῷ κόσμῳ θησαυροὺς ἐναπέθετο, τὸ ὕψος ἡμῖν τῆς ταπεινοφροσύνης ὑπέδειξεν. Ἀλλὰ σοῖς λόγοις παιδεύων, Πάτερ, Ἰωάννη Χρυσόστομε, πρέσβευε τῷ Λόγῳ Χριστῷ τῷ Θεῷ, σωθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν. Σύνδεσμος Κληρικών της Ιεράς Μητροπόλεως Χίου, Ψαρών και Οινουσσών, έτος ιδρύσεως 2007

Παρασκευή, 11 Μαρτίου 2011

Kαι Πάλι Πρόεδρος Ο Παπά Γιώργης Στους Κληρικούς

Ο Ιερατικός Σύνδεσμος Κληρικών Αργολίδας έκανε πριν λίγες ημέρες αρχαιρεσίες για την ανάδειξη νέου διοικητικού συμβουλίου. 

Πρόεδρος εξελέγη ο πάτερ Γεώργιος Σελλης, ιερέας στον Άγιο Πέτρο άλλα και πρόεδρος των Κληρικών της Ελλάδας.

Αντιπρόεδρος είναι ο Κωνσταντίνος Δημας, γραμματέας ο Κωνσταντίνος Παπακωνσταντινου, ταμιας ο π. Δημήτριος Κωστοπουλος, και μέλη οι Εμμανουήλ Ντακαρης και Χρήστος Ιωαννιδης.

Πηγή: inargolida.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: