Ιστολόγιο "Σύνδεσμος Κληρικών Χίου" 12 χρόνια (2008-2020) συνεχούς και συνεπούς παρουσίας στο διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://syndesmosklchi.blogspot.gr/
Ἀπολυτίκιον Ἁγίου Ἰωάννου Χρυσοστόμου Ἦχος πλ. δ'. Ἡ τοῦ στόματός σου καθάπερ πυρσός ἐκλάμψασα χάρις, τὴν οἰκουμένην ἐφώτισεν, ἀφιλαργυρίας τῷ κόσμῳ θησαυροὺς ἐναπέθετο, τὸ ὕψος ἡμῖν τῆς ταπεινοφροσύνης ὑπέδειξεν. Ἀλλὰ σοῖς λόγοις παιδεύων, Πάτερ, Ἰωάννη Χρυσόστομε, πρέσβευε τῷ Λόγῳ Χριστῷ τῷ Θεῷ, σωθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν. Σύνδεσμος Κληρικών της Ιεράς Μητροπόλεως Χίου, Ψαρών και Οινουσσών, έτος ιδρύσεως 2007

Τρίτη, 8 Μαρτίου 2011

Ο αγώνας για τα Θρησκευτικά τότε και τώρα!


Σε άρθρο του με τον τίτλο «Παθολογικά συμπτώματα της σύγχρονης ιστοριογραφίας» που δημοσιεύεται στην εφημερίδα «Χριστιανική» (Πέμπτη 17/2/2011) ο π. Γεώργιος Μεταλληνός μεταξύ άλλων αναφέρεται και στον αγώνα των φοιτητών Θεολογίας υπέρ του μαθήματος των Θρησκευτικών το 1962! Ας αναλογιστεί ο καθένας μας τις ευθύνες του σήμερα για τη στάση που τηρεί απέναντι στους κυβερνητικούς σχεδιασμούς και τις αποφάσεις για το θρησκευτικό μάθημα.

Γράφει λοιπόν ο π. Γεώργιος Μεταλληνός:
«…το αίτημα να ξαναγραφεί η Iστορία κυριαρχεί σήμερα στο χώρο της εκπαίδευσης. Το πρόβλημα βιώθηκε από τον φοιτητικό κόσμο πριν από μερικές δεκαετίες, στο πλαίσιο της προϊούσας επίθεσης κατά του μαθήματος των Θρησκευτικών… Το 1962 ξέσπασε ο μεγάλος πράγματι αγώνας των φοιτητών της Θεολογίας, Αθηνών και Θεσσαλονίκης, που εκράτησε επί ένα επτάμηνο (27/2 – 27/9) κλειστές τις δύο Θεολογικές Σχολές, όταν διαπιστώθηκε η προσπάθεια συρρικνώσεως και μειώσεως του μαθήματος των Θρησκευτικών με τον κατ’ αρχάς επιλεκτικό περιορισμό των ωρών διδασκαλίας από δίωρο σε μονόωρο σε κάποιους τύπους σχολείων, με πρόσχημα την ένταξή μας στην Ευρώπη (ΕOΚ, τότε).

Σημαντικό, όμως, είναι ότι η φοιτητική ηγεσία αυτού του αγώνα διαπιστώσαμε ότι δεν ήταν μόνο το μάθημα των Θρησκευτικών, που έπρεπε να πέσει θύμα της μανίας του εξευρωπαϊσμού και της παγκοσμιοποίησης, αλλά γρήγορα θα επεκτεινόταν η πολεμική αυτή και στο μάθημα της Ιστορίας και της Γλώσσας μας. 

Διότι τα τρία αυτά μαθήματα, το καθένα με τον τρόπο του, συνιστούν τα ερμηνευτικά κλειδιά κατανοήσεως και ερμηνείας του πολιτισμού μας, συμβάλλοντας συνάμα στη διατήρηση της ιστορικής μας συνέχειας και κοινωνικής συνοχής. Αλλά αυτά τα δύο μεγέθη είναι σήμερα το «κόκκινο πανί» για τους «εκσυγχρονιστές» όλων των παρατάξεων, που προσπαθούν με την παρουσία τους στο χώρο της Eκπαίδευσης να τα διαστρέψουν μέχρι να τα καταστρέψουν».

Ολόκληρο το άρθρο του π. Γεωργίου Μεταλληνού:
π Γεώργιος Μεταλληνός_Συμπτώματα σύγχρονης ιστοριογραφίας                                                                                            

Δεν υπάρχουν σχόλια: