Ιστολόγιο "Σύνδεσμος Κληρικών Χίου" 12 χρόνια (2008-2020) συνεχούς και συνεπούς παρουσίας στο διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://syndesmosklchi.blogspot.gr/
Ἀπολυτίκιον Ἁγίου Ἰωάννου Χρυσοστόμου Ἦχος πλ. δ'. Ἡ τοῦ στόματός σου καθάπερ πυρσός ἐκλάμψασα χάρις, τὴν οἰκουμένην ἐφώτισεν, ἀφιλαργυρίας τῷ κόσμῳ θησαυροὺς ἐναπέθετο, τὸ ὕψος ἡμῖν τῆς ταπεινοφροσύνης ὑπέδειξεν. Ἀλλὰ σοῖς λόγοις παιδεύων, Πάτερ, Ἰωάννη Χρυσόστομε, πρέσβευε τῷ Λόγῳ Χριστῷ τῷ Θεῷ, σωθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν. Σύνδεσμος Κληρικών της Ιεράς Μητροπόλεως Χίου, Ψαρών και Οινουσσών, έτος ιδρύσεως 2007

Τρίτη, 1 Μαρτίου 2011

Αύξηση των προσλήψεων κληρικών προβλέπει πολυσέλιδη μελέτη

Η πολυσέλιδη μελέτη, για το μισθολόγιο του δημόσιου τομέα, συντάχθηκε από ανεξάρτητους συμβούλους σε συνεργασία με ομάδα εργασίας στελεχών των υπουργείων Εσωτερικών και Οικονομικών

του Αντώνη Τριανταφύλλου στο AMEN.gr

Ενθαρρυντικά φαίνεται ότι είναι τα στοιχεία για τις προσλήψεις κληρικών μέσα στην επόμενη τριετία, σύμφωνα με το περιεχόμενο του πορίσματος για το μισθολόγιο του δημόσιου τομέα. Η πολυσέλιδη μελέτη συντάχθηκε από ανεξάρτητους συμβούλους – των εταιριών Hay Group και ICAP – σε συνεργασία με ομάδα εργασίας στελεχών των υπουργείων Εσωτερικών και Οικονομικών. Ο συνολικός αριθμός των δημοσίων υπαλλήλων αναμένεται να μειωθεί μέσα στα επόμενα χρόνια, κάτι που δεν φαίνεται όμως να συμβαίνει για τους κληρικούς.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έκθεσης ο αριθμός των υπηρετούντων κληρικών μειώθηκε μέσα στο 2010, οπότε από τις 10800 υπηρετούντες τα έτη 2006-2009 στις 31-12-2010 ο αριθμός τους έπεσε στους 10421. Σημαντικός ήταν ο αριθμός των αποχωρήσεων κληρικών από την ενεργό υπηρεσία κατά το 2010. Στο γ’ τρίμηνο του περασμένου έτους καταγράφηκαν 115 αποχωρήσεις, ενώ στο δ’ 125. Το σύνολο αποχωρήσεων κληρικών για το προηγούμενο έτος ήταν 240. Σύμφωνα με τη σχετική έκθεση οι κληρικοί αυτή τη στιγμή αποτελούν μόλις το 1,59% των υπαλλήλων του Δημόσιου τομέα. 

Με βάση τα στοιχεία της έκθεσης για την εκτίμηση της διαχρονικής εξέλιξης των υπηρετούντων υπαλλήλων στο σύνολο του δημόσιου τομέα σε ό, τι αφορά τους κληρικούς αποτυπώνεται σημαντική αύξηση των προσλήψεων για την επόμενη τριετία. Ο αριθμός τους υπολογίζεται ότι θα αυξηθεί για το τρέχον έτος κατά 938. Με βάση αυτή την εκτίμηση στα τέλη του τρέχοντος έτους οι υπηρετούντες κληρικοί υπολογίζονται σε 11359, σε 11654 στα τέλη του 2012 και σε11949 στα τέλη του 2013. 

Η δημοσιοποίηση των παραπάνω στοιχείων επανέφερε την αισιοδοξία των εκκλησιαστικών στελεχών. «Εφόσον ισχύουν οι εκτιμήσεις της σχετικής έκθεσης, τότε φαίνεται ότι η κυβέρνηση όχι μόνο αποδέχεται την πρότασή μας για 300 θέσεις για κληρικούς, αλλά δεν αποκλείεται να μας δώσει και περισσότερες οργανικές θέσεις. Είναι απολύτως θετική εξέλιξη» υποστήριξε Ιεράρχης μιλώντας στο Amen.gr. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι τόσο στην Εκκλησία της Ελλάδος όσο και στην ημιαυτόνομη Εκκλησία της Κρήτης υπάρχει προβληματισμός από την απόφαση της Κυβέρνησης να «παγώσει» την έκδοση ατομικών πράξεων διορισμού μέχρι το υπουργείο Εσωτερικών να προχωρήσει στην κατανομή των εγκεκριμένων θέσεων ανά υπηρεσία και φορέα συμφώνως και με την πρόβλεψη του ένα προς πέντε (μια πρόσληψη ανά πέντε αποχωρήσεις). Υπενθυμίζεται ότι η Ελλαδική Εκκλησία ζήτησε 300 θέσεις ενώ η Εκκλησία της Κρήτης μόνον 35.

Δεν υπάρχουν σχόλια: