Ιστολόγιο "Σύνδεσμος Κληρικών Χίου" 12 χρόνια (2008-2020) συνεχούς και συνεπούς παρουσίας στο διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://syndesmosklchi.blogspot.gr/
Ἀπολυτίκιον Ἁγίου Ἰωάννου Χρυσοστόμου Ἦχος πλ. δ'. Ἡ τοῦ στόματός σου καθάπερ πυρσός ἐκλάμψασα χάρις, τὴν οἰκουμένην ἐφώτισεν, ἀφιλαργυρίας τῷ κόσμῳ θησαυροὺς ἐναπέθετο, τὸ ὕψος ἡμῖν τῆς ταπεινοφροσύνης ὑπέδειξεν. Ἀλλὰ σοῖς λόγοις παιδεύων, Πάτερ, Ἰωάννη Χρυσόστομε, πρέσβευε τῷ Λόγῳ Χριστῷ τῷ Θεῷ, σωθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν. Σύνδεσμος Κληρικών της Ιεράς Μητροπόλεως Χίου, Ψαρών και Οινουσσών, έτος ιδρύσεως 2007

Δευτέρα, 14 Μαρτίου 2011

Πρώτη Συνεδρία της Δ.Ι.Σ. για το μήνα Μάρτιο

Συνῆλθε σήμερα Δευτέρα, 14 Μαρτίου 2011, στήν πρώτη Συνεδρία Της ἡ Διαρκής Ἱερά Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, ὑπό τήν Προεδρία τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καί Πάσης Ἑλλάδος κ. Ἱερωνύμου.

Στήν ἀρχή τῆς Συνεδρίας, ὁ Μακαριώτατος Πρόεδρος καί τά Μέλη τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου, ἐξέφρασαν τήν συμπάθειά τους στόν δοκιμαζόμενο ἀπό τόν μεγάλο σεισμό καί τίς καταστροφικές συνέπειές του, Λαό τῆς Ἰαπωνίας. Ἡ θλίψη πού προκάλεσαν τά γεγονότα αὐτά, ὁδηγεῖ ὅλους μας σέ βαθύτατη προσευχή, ὥστε μέ τήν βοήθεια τοῦ Θεοῦ νά ἀντιμετωπιστοῦν οἱ δύσκολες συνθῆκες καί ἡ δοκιμαζόμενη χώρα νά ξαναβρεῖ τόν ρυθμό της.

Κατά τήν σημερινή Συνεδρία :
Ἡ Διαρκής Ἱερά Σύνοδος ἐπικύρωσε τά Πρακτικά τῆς Ἐξουσιοδοτήσεως.

Ἀνεγνώσθη ἡ Ἐπιστολή τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Κύπρου κ. Χρυσοστόμου μέ τήν ὁποία προσκαλεῖται ἐπίσημα ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καί Πάσης Ἑλλάδος κ. Ἱερώνυμος, γιά νά πραγματοποιήσει τήν Εἰρηνική Ἐπίσκεψή του στήν Ἐκκλησία τῆς Κύπρου. Ἀπεφασίσθη ἡ Εἰρηνική Ἐπίσκεψη νά πραγματοποιηθεῖ ἀπό 25 ἕως 31 Μαΐου 2011.

Ἡ Διαρκής Ἱερά Σύνοδος ἐνέκρινε τόν κατάλογο τῶν δικαιούχων τοῦ ἐπιδόματος γιά τό τρίτο τέκνο στή Θράκη, γιά τό δίμηνο Ἰανουαρίου – Φεβρουαρίου 2011. Οἱ οἰκογένειες πού θά λάβουν τό ἐπίδομα εἶναι 860 καί τό ποσό ἀνέρχεται στά 176.046,00 ₠.

Μετά ἀπό πρόταση τοῦ Μακαριωτάτου Προέδρου, ἡ Διαρκής Ἱερά Σύνοδος ἀποφάσισε, σύμφωνα μέ τίς διατάξεις τῆς παραγράφου 1 περίπτ. β΄ καί παραγράφου 2, τοῦ ἄρθρου 6 τοῦ Νόμου 590/1977 «Περί Καταστατικοῦ Χάρτου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος», τήν σύγκληση τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος. Ἡ Ἱεραρχία θά συνέλθει τήν 16η καί 17η Μαΐου 2011, μέ κεντρικό θέμα προβληματισμοῦ «Ἡ Οἰκογένεια» καί ἐπί μέρους θέματα συζητήσεως «Ἡ προετοιμασία τοῦ Γάμου», «Ἡ συζυγία» καί «Ἡ ἀνατροφή τῶν παιδιῶν».

Τέλος ἡ Διαρκής Ἱερά Σύνοδος συζήτησε καί ἔλαβε ἀποφάσεις σχετικά μέ τρέχοντα ὑπηρεσιακά ζητήματα.

Ἐκ τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου

Δεν υπάρχουν σχόλια: