Ιστολόγιο "Σύνδεσμος Κληρικών Χίου" 12 χρόνια (2008-2020) συνεχούς και συνεπούς παρουσίας στο διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://syndesmosklchi.blogspot.gr/
Ἀπολυτίκιον Ἁγίου Ἰωάννου Χρυσοστόμου Ἦχος πλ. δ'. Ἡ τοῦ στόματός σου καθάπερ πυρσός ἐκλάμψασα χάρις, τὴν οἰκουμένην ἐφώτισεν, ἀφιλαργυρίας τῷ κόσμῳ θησαυροὺς ἐναπέθετο, τὸ ὕψος ἡμῖν τῆς ταπεινοφροσύνης ὑπέδειξεν. Ἀλλὰ σοῖς λόγοις παιδεύων, Πάτερ, Ἰωάννη Χρυσόστομε, πρέσβευε τῷ Λόγῳ Χριστῷ τῷ Θεῷ, σωθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν. Σύνδεσμος Κληρικών της Ιεράς Μητροπόλεως Χίου, Ψαρών και Οινουσσών, έτος ιδρύσεως 2007

Τετάρτη, 16 Μαρτίου 2011

Απάντηση του Προέδρου Μπαρόζο σε επιστολή της Δ.Ι.Σ. για την έκδοση του ευρωπαϊκού ημερολογίου

Προς τον
Πανοσιολογιώτατο Αρχιμανδρίτη κ.κ.
Μάρκο Βασιλάκη
Αρχιγραμματέα Ιεράς Συνόδου
Εκκλησίας της Ελλάδος

Πανοσιολογιώτατε,

Σε απάντηση της από 17ης Ιανουαρίου επιστολής σας, ο Πρόεδρος Μπαρόζο μου ζήτησε να σας ενημερώσω σχετικά με τα μέτρα που πήρε η Επιτροπή προς αποκατάσταση της παράλειψης των χριστιανικών θρησκευτικών εορτών στην έκδοση 2010/2011 του ευρωπαϊκού ημερολογίου.

Η Επιτροπή εκφράζει τη βαθειά της λύπη για την δυσαρέσκεια που μπορεί να προκάλεσε στην Εκκλησία της Ελλάδος και στους Ευρωπαίους πολίτες η παράλειψη αυτή. Σας παρακαλώ να δεχθείτε τη διαβεβαίωσή μου ότι δεν υπήρξε ποτέ εκ μέρους της Επιτροπής οποιαδήποτε πρόθεση δυσμενούς μεταχείρισης της χριστιανικής θρησκείας με την έκδοση αυτή. 

Προς αποκατάσταση της παράλειψης θα αποστείλουμε πολύ σύντομα διορθωτικό σε όλα τα σχολεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έλαβαν το ημερολόγιο 2010/2011. Το διορθωτικό αυτό θα αναφέρει τις εθνικές και θρησκευτικές αργίες στο σχετικό κράτος μέλος. Οι αργίες αυτές θα ενσωματωθούν οριστικά στην επόμενη έκδοση του ημερολογίου που βρίσκεται ήδη σε προετοιμασία.

Όπως γνωρίζετε, το ημερολόγιο είναι μια ετήσια έκδοση της Ευρωπαϊκής επιτροπής για μαθητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Το περιεχόμενό του φιλοδοξεί να πληροφορήσει τους νεαρούς πολίτες σχετικά με τις ευρωπαϊκές δραστηριότητες και να αποτελέσει χρήσιμο εργαλείο διδασκαλίας για τους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές τους. Το ημερολόγιο στέλνεται στα σχολεία κατόπιν αιτήσεως. Περιέχει υποσημειώσεις στις οποίες επισημαίνεται, για κάθε εβδομάδα, ένα ενδιαφέρον γεγονός που ενδέχεται να μη γνωρίζουν όλοι οι έφηβοι. Ανάμεσα στα γεγονότα που επισημαίνονται περιλαμβάνονται και μερικές γιορτές που αφορούν κάποιες θρησκείες, οι οποίες είναι λιγότερο διαδεδομένες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δυστυχώς, στο σημείο αυτό προέκυψε το σφάλμα της παράλειψης αναφοράς γεγονότων που αφορούν χριστιανικές γιορτές, όπως τα Χριστούγεννα και το Πάσχα, η γνώση των οποίων θεωρήθηκε δεδομένη.

Ελπίζω ειλικρινά ότι οι παραπάνω εξηγήσεις ανταποκρίνονται στις ανησυχίες και στις προσδοκίες σας. 

Με εκτίμηση,

Johannes LAITENBERGER

Δεν υπάρχουν σχόλια: