Ιστολόγιο "Σύνδεσμος Κληρικών Χίου" 12 χρόνια (2008-2020) συνεχούς και συνεπούς παρουσίας στο διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://syndesmosklchi.blogspot.gr/
Ἀπολυτίκιον Ἁγίου Ἰωάννου Χρυσοστόμου Ἦχος πλ. δ'. Ἡ τοῦ στόματός σου καθάπερ πυρσός ἐκλάμψασα χάρις, τὴν οἰκουμένην ἐφώτισεν, ἀφιλαργυρίας τῷ κόσμῳ θησαυροὺς ἐναπέθετο, τὸ ὕψος ἡμῖν τῆς ταπεινοφροσύνης ὑπέδειξεν. Ἀλλὰ σοῖς λόγοις παιδεύων, Πάτερ, Ἰωάννη Χρυσόστομε, πρέσβευε τῷ Λόγῳ Χριστῷ τῷ Θεῷ, σωθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν. Σύνδεσμος Κληρικών της Ιεράς Μητροπόλεως Χίου, Ψαρών και Οινουσσών, έτος ιδρύσεως 2007

Παρασκευή, 11 Μαρτίου 2011

ΙΕΡΑΤΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΛΗΡΙΚΩΝ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ

ΙΕΡΑΤΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΛΗΡΙΚΩΝ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ

Aρ.Πρ.1
Ναύπλιον 08.3.2011 

Προς 
ΙΕΡΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΚΛΗΡΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ 
(ΙΣΚΕ) 
Σοφοκλέους 4 ΑΘΗΝΑ 


Ο “ΙΕΡΑΤΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΛΗΡΙΚΩΝ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ” διεξήγαγε την 21ην Φεβρουαρίου 2011 Αρχαιρεσίες για την ανάδειξη νέου Δ.Σ. Οι πλειοψηφίσαντες σε συνεδρία της 8ης Μαρτίου 2011 συγκροτήθηκαν σε σώμα ως εξής:

π. Γεώργιος Σελλής Πρόεδρος

π. Κωνσταντίνος Δήμας Αντιπρόεδρος

π. Μιχαήλ Μετζάκης Γραμματέας

π. Κωνσταντίνος Παπακωνσταντίνου Ταμίας

π. Δημήτριος Κωστόπουλος Μέλος

π. Εμμανουήλ Ντάκαρης Μέλος

π. Χρήστος Ιωαννίδης Μέλος.

Μέσα στις προθέσεις των μελών του Δ.Σ. είναι η δραστηριοποίηση του Συνδέσμου βάσει των επιταγών του καταστατικού του, καθώς και η συνεργασία με τους άλλους τοπικούς Ιερούς Συνδέσμους, και τον Ιερό Σύνδεσμο Κληρικών Ελλάδος (I.Σ.K.E.) για την πνευματική καλλιέργεια του χριστεπωνύμου πληρώματος της Αγίας μας Εκκλησίας, καθώς και την προώθηση και λύση ζητημάτων που απασχολούν τον εφημεριακό κλήρο.

Για το Δ.Σ. του Ι.Σ.Κ.Α 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                       Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΥΣ 

π. Γεώργιος Σελλής               π. Μιχαήλ Μετζάκης

Δεν υπάρχουν σχόλια: