Ιστολόγιο "Σύνδεσμος Κληρικών Χίου" 12 χρόνια (2008-2020) συνεχούς και συνεπούς παρουσίας στο διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://syndesmosklchi.blogspot.gr/
Ἀπολυτίκιον Ἁγίου Ἰωάννου Χρυσοστόμου Ἦχος πλ. δ'. Ἡ τοῦ στόματός σου καθάπερ πυρσός ἐκλάμψασα χάρις, τὴν οἰκουμένην ἐφώτισεν, ἀφιλαργυρίας τῷ κόσμῳ θησαυροὺς ἐναπέθετο, τὸ ὕψος ἡμῖν τῆς ταπεινοφροσύνης ὑπέδειξεν. Ἀλλὰ σοῖς λόγοις παιδεύων, Πάτερ, Ἰωάννη Χρυσόστομε, πρέσβευε τῷ Λόγῳ Χριστῷ τῷ Θεῷ, σωθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν. Σύνδεσμος Κληρικών της Ιεράς Μητροπόλεως Χίου, Ψαρών και Οινουσσών, έτος ιδρύσεως 2007

Κυριακή, 7 Φεβρουαρίου 2010

Σύνδεσμος Κληρικών: «Θα κινηθούμε κανονιστικά και νομικά» (εφημερίδα ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ)


Σύνδεσμος Κληρικών: «Θα κινηθούμε κανονιστικά και νομικά»
Άννα Πιτροπάκη

«Κίνηση εντυπωσιασμού» χαρακτηρίζει από την πλευρά του ο Πρόεδρος του Συνδέσμου Κληρικών πάτερ Γεώργιος Κωνσταντίνου τη δημοσίευση της επιστολής του Αρχιεπισκόπου Ιερωνύμου εκ μέρους της Μητρόπολης , η οποία ουσιαστικά επικρίνει την ύπαρξη του Συνδέσμου, χωρίς όμως η δυσαρέσκεια αυτή να είχε γίνει γνωστή τη δεδομένη χρονική στιγμή κατά την οποία και εστάλη.

«Δεν γνωρίζουμε τι εστάλη από το Διονύσιο στον Ιερώνυμο»

Εμφανώς ενοχλημένος, ο πρόεδρος του Συνδέσμου έκανε λόγο για ακατανόητες ενέργειες από την πλευρά της Μητρόπολης, η οποία με τις πράξεις τις «παραβιάζει βασικές ελευθερίες μας και ακυρώνει το δικαίωμα μας να ιδρύουμε σωματεία και ενώσεις»
Στον αντίποδα της «κίνησης» της Μητρόπολης, ο Σύνδεσμος Κληρικών δημοσιοποιεί με τη σειρά του επιστολή, στην οποία διατυπώνει ερωτήματα που αφορούν στην παραπάνω ενέργεια. όπως το λόγο επιλογής δημοσίευσης της απάντησης του Ιερώνυμου 6 μήνες μετά την αποστολή της αλλά και την απαίτηση γνωστοποίησης τα ενδεχόμενης επιστολής του Διονυσίου προς τον Ιερώνυμο: «Από τη στιγμή που δημοσιεύεται μια απάντηση, προφανώς προηγήθηκε και μια εισήγηση που αφορούσε σε εμάς από τον Διονύσιο», δήλωσε ο πάτερ Κωνσταντίνου στη «Δ», ζητώντας να δουν το φως της δημοσιότητας και όλα όσα λέχθηκαν εγγράφως από τον Μητροπολίτη, επηρεάζοντας την κρίση του Αρχιεπισκόπου αρνητικά για το Σύνδεσμο.

«Η αλήθεια θα αποκατασταθεί»

Στο ίδιο μήκος κύματος, ο πρόεδρος του Συνδέσμου τόνισε ότι « θα κινηθούμε όπως πρέπει, αποστέλλοντας σχετική επιστολή προς τον Αρχιεπίσκοπο που θα περιλαμβάνει τις θέσεις μας αλλά και όλα τα νομιμοποιητικά έγγραφα της σύστασης του Συνδέσμου και θα αποκατασταθεί η αλήθεια».

Δεν υπάρχουν σχόλια: