Ιστολόγιο "Σύνδεσμος Κληρικών Χίου" 12 χρόνια (2008-2020) συνεχούς και συνεπούς παρουσίας στο διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://syndesmosklchi.blogspot.gr/
Ἀπολυτίκιον Ἁγίου Ἰωάννου Χρυσοστόμου Ἦχος πλ. δ'. Ἡ τοῦ στόματός σου καθάπερ πυρσός ἐκλάμψασα χάρις, τὴν οἰκουμένην ἐφώτισεν, ἀφιλαργυρίας τῷ κόσμῳ θησαυροὺς ἐναπέθετο, τὸ ὕψος ἡμῖν τῆς ταπεινοφροσύνης ὑπέδειξεν. Ἀλλὰ σοῖς λόγοις παιδεύων, Πάτερ, Ἰωάννη Χρυσόστομε, πρέσβευε τῷ Λόγῳ Χριστῷ τῷ Θεῷ, σωθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν. Σύνδεσμος Κληρικών της Ιεράς Μητροπόλεως Χίου, Ψαρών και Οινουσσών, έτος ιδρύσεως 2007

Τρίτη, 23 Φεβρουαρίου 2010

Άρθρα 33 - 37 του Κανονισμού 2/1969 "Περί Ι. Ναών, Ενοριών και Εφημερίων"

Στο περιοδικό ΕΚΚΛΗΣΙΑ (Επίσημο μηνιαίο δελτίο της Εκκλησίας) δημοσιεύονται και οι προκηρύξεις για την πλήρωση κενών οργανικών θέσεων τακτικών εφημερίων.

Π.χ. στο τεύχος Δεκεμβρίου 2009 δημοσιεύονται οι σχετικές προκηρύξεις (για εφημερίους) των Ι. Μητροπόλεων Καρπενησίου, Ηλείας, Καλαβρύτων και Αιγιαλείας, Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως, Πατρών, Ελασσώνος, Πολυανής και Κιλκισίου, Σερβίων και Κοζάνης, Καρυστίας και Σκύρου. 
Σε όλες αυτές γίνεται μνεία του άρθρου 38 παρ. 2 του Καταστατικού Χάρτου (Ν. 590/1977) και των άρθρων 33 - 37 του 2/1969 Κανονισμού της Ιεράς Συνόδου "Περί Ιερών Ναών, Ενοριών και Εφημερίων".

Στην παρούσα ανάρτηση δημοσιεύουμε τα σχετικά άρθρα του ως άνω κανονισμού:


Δεν υπάρχουν σχόλια: