Ιστολόγιο "Σύνδεσμος Κληρικών Χίου" 12 χρόνια (2008-2020) συνεχούς και συνεπούς παρουσίας στο διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://syndesmosklchi.blogspot.gr/
Ἀπολυτίκιον Ἁγίου Ἰωάννου Χρυσοστόμου Ἦχος πλ. δ'. Ἡ τοῦ στόματός σου καθάπερ πυρσός ἐκλάμψασα χάρις, τὴν οἰκουμένην ἐφώτισεν, ἀφιλαργυρίας τῷ κόσμῳ θησαυροὺς ἐναπέθετο, τὸ ὕψος ἡμῖν τῆς ταπεινοφροσύνης ὑπέδειξεν. Ἀλλὰ σοῖς λόγοις παιδεύων, Πάτερ, Ἰωάννη Χρυσόστομε, πρέσβευε τῷ Λόγῳ Χριστῷ τῷ Θεῷ, σωθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν. Σύνδεσμος Κληρικών της Ιεράς Μητροπόλεως Χίου, Ψαρών και Οινουσσών, έτος ιδρύσεως 2007

Τρίτη, 23 Φεβρουαρίου 2010

Στη Γ. Σ. του Ι.Σ.Κ.Ε. αντιπρόσωποι του Συνδέσμου Κληρικών Χίου

Ύστερα από την πρόσκληση που δέχτηκε ο πρόεδρος και τα μέλη του Συνδέσμου Κληρικών Χίου για τη συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση του Ιερού Συνδέσμου Κληρικών Ελλάδος, αποφασίστηκε να σταλούν σαν αντιπρόσωποι ο πρόεδρος και ο ταμίας του Δ. Σ. του Συνδέσμου πατέρες Γεώργιος Κωνσταντίνου και Δημήτριος Μαρμαράς.
Οι πατέρες μετέβησαν την Παρασκευή στη Μητρόπολη, συνάντησαν τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη μας κ. κ. Διονύσιο και έλαβαν κανονική άδεια.
Τη Δευτέρα 22/2/2010 συνεδρίασε το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου και ασχολήθηκε με θέματα ημερήσιας διάταξης καθώς και με το περιεχόμενο του χαιρετισμού που θα απευθύνει ο πρόεδρος του Συνδέσμου στην Γενική Συνέλευση του Ι.Σ.Κ.Ε., την Πέμπτη στον Ι. Ν. Αγίου Ελευθερίου Αχαρνών.

Δεν υπάρχουν σχόλια: