Ιστολόγιο "Σύνδεσμος Κληρικών Χίου" 12 χρόνια (2008-2020) συνεχούς και συνεπούς παρουσίας στο διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://syndesmosklchi.blogspot.gr/
Ἀπολυτίκιον Ἁγίου Ἰωάννου Χρυσοστόμου Ἦχος πλ. δ'. Ἡ τοῦ στόματός σου καθάπερ πυρσός ἐκλάμψασα χάρις, τὴν οἰκουμένην ἐφώτισεν, ἀφιλαργυρίας τῷ κόσμῳ θησαυροὺς ἐναπέθετο, τὸ ὕψος ἡμῖν τῆς ταπεινοφροσύνης ὑπέδειξεν. Ἀλλὰ σοῖς λόγοις παιδεύων, Πάτερ, Ἰωάννη Χρυσόστομε, πρέσβευε τῷ Λόγῳ Χριστῷ τῷ Θεῷ, σωθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν. Σύνδεσμος Κληρικών της Ιεράς Μητροπόλεως Χίου, Ψαρών και Οινουσσών, έτος ιδρύσεως 2007

Δευτέρα, 8 Φεβρουαρίου 2010

Ελευθεροτυπία: Κόντρα μητροπολίτη - κληρικών Χίου

Κόντρα μητροπολίτη - κληρικών Χίου
Χίος

Οξύνονται και πάλι οι σχέσεις μετά Μητροπολίτη Χίου, Ψαρών και Οινουσσών και Συνδέσμου Κληρικών. Αφορμή υπήρξε ο χαρακτηρισμός «άσχετοι» του Μητροπολίτη κ. Διονυσίου αναφορικά με την πλειοψηφία των μελών του Συνδέσμου Κληρικών, που ειπώθηκε κατά τη διάρκεια πρόσφατης συνέντευξης του.
«Τα λόγια του στεναχώρησαν τα μέλη του Συνδέσμου», τόνισε κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου ο Πρόεδρος πάτερ Γεώργιος Κωνσταντίνου που ζήτησε την «ανάκληση των απαξιωτικών δηλώσεων, ώστε να αποκατασταθεί η θιγείσα τιμή και η αξιοπρέπεια όλων των αδελφών μας». 
Ο Σύνδεσμος επιφυλλάσσεται δε να αποστείλει σχετική επιστολή προς τον Αρχιεπίσκοπο, με την οποία να τον ενημερώνει για την πραγματική κατάσταση στην Ιερά Μητρόπολη Χίου, Ψαρών και Οινουσσών.
Αιτία της εν λόγω σύγκρουσης φαίνεται ότι είναι η σκληρή κριτική που ασκεί ο Σύνδεσμος στους ιερείς που στελεχώνουν τα γραφεία της Ιεράς Μητρόπολης Χίου.

Δεν υπάρχουν σχόλια: