Ιστολόγιο "Σύνδεσμος Κληρικών Χίου" 12 χρόνια (2008-2020) συνεχούς και συνεπούς παρουσίας στο διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://syndesmosklchi.blogspot.gr/
Ἀπολυτίκιον Ἁγίου Ἰωάννου Χρυσοστόμου Ἦχος πλ. δ'. Ἡ τοῦ στόματός σου καθάπερ πυρσός ἐκλάμψασα χάρις, τὴν οἰκουμένην ἐφώτισεν, ἀφιλαργυρίας τῷ κόσμῳ θησαυροὺς ἐναπέθετο, τὸ ὕψος ἡμῖν τῆς ταπεινοφροσύνης ὑπέδειξεν. Ἀλλὰ σοῖς λόγοις παιδεύων, Πάτερ, Ἰωάννη Χρυσόστομε, πρέσβευε τῷ Λόγῳ Χριστῷ τῷ Θεῷ, σωθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν. Σύνδεσμος Κληρικών της Ιεράς Μητροπόλεως Χίου, Ψαρών και Οινουσσών, έτος ιδρύσεως 2007

Κυριακή, 7 Φεβρουαρίου 2010

“Σπάνε” οι χορδές (εφημερίδα ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ)


Επιστολή Ιερώνυμου υπέρ Διονυσίου
Σύνδεσμος ζητά εξηγήσεις

Σε τεντωμένο σχοινί βρίσκονται οι σχέσεις μεταξύ Μητροπολίτη Διονύσιου και Συνδέσμου Κληρικών με μια διαμάχη που φαίνεται να μην έχει τελειωμό, καθώς η μεταξύ τους αντιπαράθεση «φούντωσε» ξανά με νέα δεδομένα.

Μετά την αντίδραση του Συνδέσμου εξαιτίας του χαρακτηρισμού των μελών του ως «άσχετοι» από τον Μητροπολίτη, «λάδι στη φωτιά» των μεταξύ τους σχέσεων ρίχνει η δημοσίευση από πλευράς Μητρόπολης, απαντητικής επιστολής του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος Ιερώνυμου, η οποία εστάλει στις 11 Σεπτεμβρίου 2009 προς τον κ. Διονύσιο, και ουσιαστικά «αδειάζει» την ύπαρξη του Συνδέσμου Κληρικών θεωρώντας ότι δεν είναι «υπάκουοι στο πρόσωπο του Επισκόπου».

Συγκεκριμένα, η επιστολή του Ιερώνυμου εστάλει μετά την ολοκλήρωση του Συνεδρίου του Συνδέσμου Κληρικών για τους κολλυβάδες Πατέρες κατά την οποία αναφέρεται ότι η απάντηση που δόθηκε στην πρόσκληση του Συνδέσμου για το Συνέδριο δόθηκε για «λόγους ευγενείας», χωρίς ουσιαστικά να αναγνωρίζει την ύπαρξή του, καθώς θεωρεί ότι «στα μέλη του δεν πρυτανεύει η υπακοή εις το πρόσωπον του Επισκόπου».

Ωστόσο, η συγκεκριμένη κίνηση δημοσίευσης από πλευράς Μητρόπολης δημιουργεί εύλογες απορίες καθώς δεν ήταν γνωστή η έγγραφη επικοινωνία μεταξύ Μητροπολίτη και Αρχιεπισκόπου με αντικείμενο το Σύνδεσμο κληρικών. Κατά συνέπεια, στην εν λόγω απάντηση Ιερωνύμου προφανώς υπάρχει και ανάλογη επιστολή από πλευράς Διονυσίου προς τον Αρχιεπίσκοπο. Ερωτήματα όμως προκαλεί και η επιλογή δημοσίευσης της εν λόγω επιστολής τη συγκεκριμένη δεδομένη στιγμή.

Δεν υπάρχουν σχόλια: