Ιστολόγιο "Σύνδεσμος Κληρικών Χίου" 12 χρόνια (2008-2020) συνεχούς και συνεπούς παρουσίας στο διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://syndesmosklchi.blogspot.gr/
Ἀπολυτίκιον Ἁγίου Ἰωάννου Χρυσοστόμου Ἦχος πλ. δ'. Ἡ τοῦ στόματός σου καθάπερ πυρσός ἐκλάμψασα χάρις, τὴν οἰκουμένην ἐφώτισεν, ἀφιλαργυρίας τῷ κόσμῳ θησαυροὺς ἐναπέθετο, τὸ ὕψος ἡμῖν τῆς ταπεινοφροσύνης ὑπέδειξεν. Ἀλλὰ σοῖς λόγοις παιδεύων, Πάτερ, Ἰωάννη Χρυσόστομε, πρέσβευε τῷ Λόγῳ Χριστῷ τῷ Θεῷ, σωθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν. Σύνδεσμος Κληρικών της Ιεράς Μητροπόλεως Χίου, Ψαρών και Οινουσσών, έτος ιδρύσεως 2007

Τετάρτη, 17 Αυγούστου 2011

Ο Σεβασµιότατος Τοποτηρητής στη Χίο

Ο Σεβασµιότατος Μητροπολίτης Μηθύµνης κ. Χρυσόστοµος Καλαµατιανός εγεννήθη εις Χαλκίδα τω 1930. Είναι πτυχιούχος της Θεολογικής Σχολής του πανεπιστηµίου Αθηνών. ∆ιάκονος εχειροτονήθη τω 1954 και Πρεσβύτερος τω 1967. Υπηρέτησεν ως ∆ιάκονος, Εφηµέριος, Ιεροκήρυξ και Πνευµατικός εις την Ιεράν Μητρόπολιν Αττικής (1954-1984) και ως Γραµµατεύς αυτής (197476). Εις την Ι. Σύνοδον ως Γραµµατεύς της Σ.Ε. Κοινωνικής Προνοίας και Ευποιΐας και Αρχειοφύλαξ (1976-1984). Μητροπολίτης Μηθύμνης εχειροτονήθη την 6ην Μαΐου 1984.

Πολυήµερη διαµονή πραγµατοποιεί στη Χίο ο Σεβασµιώτατος Μητροπολίτης Μηθύµνης κ.κ. Χρυσόστοµος, Τοποτηρητής της Ιεράς Μητροπόλεως Χίου. Ο Σεβασµιώτατος επελήφθη από της περασµένης Παρασκευής όλων των θεµάτων της Μητροπόλεως και δέχθηκε πολλούς κληρικούς και λαϊκούς. Την Κυριακή λειτούργησε στον Μητροπολιτικό Ναό των Αγίων Βικτώρων, όπου µίλησε καταλλήλως και την ∆ευτέρα στον εορτάζοντα Ιερό Ναό του Αγίου Αιµιλιανού Καλλιµασιάς. Το απόγευµα επεσκέφθη την Αιγνούσσα. Μέχρι της Πέµπτης θα λειτουργήσει και θα επισκεφθεί ναούς και φορείς της Χίου και θα δεχθεί ακροάσεις. Μιλώντας σε συνεργάτη της «Α» εξ άλλου ο κ. Χρυσόστοµος εξέφρασε την πλήρη ικανοποίησή Του για το «θερµό κλίµα» που συναντά στη Χίο, την αγάπη και τον σεβασµό των Χίων και των Αρχών του τόπου. Ετόνισε δε ότι µέχρι της εκλογής του νέου Ποιµενάρχου µας θα πράξει το «πανυπέρ της νήσου», που ο θεός θέλησε να τον οδηγήσει σ’ αυτήν, όπως και στα Ψαρά και την Αιγνούσσα. Και από µας όλες τις ευχές µας. 
∆.Ν.Λ.

Πηγή: Εφημερίδα Η Αλήθεια (17/8/2011)

Δεν υπάρχουν σχόλια: