Ιστολόγιο "Σύνδεσμος Κληρικών Χίου" 12 χρόνια (2008-2020) συνεχούς και συνεπούς παρουσίας στο διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://syndesmosklchi.blogspot.gr/
Ἀπολυτίκιον Ἁγίου Ἰωάννου Χρυσοστόμου Ἦχος πλ. δ'. Ἡ τοῦ στόματός σου καθάπερ πυρσός ἐκλάμψασα χάρις, τὴν οἰκουμένην ἐφώτισεν, ἀφιλαργυρίας τῷ κόσμῳ θησαυροὺς ἐναπέθετο, τὸ ὕψος ἡμῖν τῆς ταπεινοφροσύνης ὑπέδειξεν. Ἀλλὰ σοῖς λόγοις παιδεύων, Πάτερ, Ἰωάννη Χρυσόστομε, πρέσβευε τῷ Λόγῳ Χριστῷ τῷ Θεῷ, σωθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν. Σύνδεσμος Κληρικών της Ιεράς Μητροπόλεως Χίου, Ψαρών και Οινουσσών, έτος ιδρύσεως 2007

Πέμπτη 4 Αυγούστου 2011

Η Υπουργός Παιδείας για τον περιορισμό των χειροτονιών

Απάντηση της Υπουργού Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, Άννας Διαμαντοπούλου, σε ερώτηση του Βουλευτή Γρηγορίου Αποστολάκου, στη Βουλή, σχετικά με τον περιορισμό στη χειροτονία- τοποθέτηση ιερέων

Η Υπουργός Παιδείας, Άννα Διαμαντοπούλου, απαντώντας στη Βουλή σχετικά με τον περιορισμό στη χειροτονία- τοποθέτηση ιερέων, διευκρίνισε ότι το θέμα του διορισμού των εφημέριων κατ΄ εξαίρεση του μέτρου 1 προς 5 εξετάστηκε από την Επιτροπή Διαλόγου Εκκλησίας- Κράτους και αποφασίστηκε για το 2011 ο διορισμός 100 εφημερίων για την Εκκλησία της Ελλάδος.

Σε αυτούς περιλαμβάνονται και οι διορισμοί νέων διακόνων που έγιναν το πρώτο τρίμηνο του έτους, καθώς και ο διορισμός 9 εφημέριων για την Εκκλησία της Κρήτης και 6 εφημέριων για την Εκκλησία της Δωδεκανήσου και την Πατριαρχική Εξαρχία Πάτμου.

Οι υπηρετούντες κληρικοί της Ορθοδόξου Εκκλησίας έως 31/12/2010 είναι 10.368 εκ των οποίων 9.117 της Εκκλησίας της Ελλάδος, 1.007 της Εκκλησίας της Κρήτης, 228 των Μητροπόλεων Δωδεκανήσου και 16 της Εξαρχίας Πάτμου. 

Με βάση αυτά τα στοιχεία προκύπτει ότι σήμερα υπηρετεί πολλαπλάσιος αριθμός των προβλεπόμενων θέσεων εφημέριων. 

Σε κάθε περίπτωση, στο πλαίσιο της λειτουργίας της κυβερνητικής επιτροπής διαλόγου μεταξύ Εκκλησίας και Κράτους, παρέχεται η δυνατότητα να συζητηθούν όλα τα θέματα που αφορούν στην Εκκλησία, στα οποία περιλαμβάνεται και το εν λόγω θέμα.

Πηγή: ΡΟΜΦΑΙΑ

Δεν υπάρχουν σχόλια: