Ιστολόγιο "Σύνδεσμος Κληρικών Χίου" 12 χρόνια (2008-2020) συνεχούς και συνεπούς παρουσίας στο διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://syndesmosklchi.blogspot.gr/
Ἀπολυτίκιον Ἁγίου Ἰωάννου Χρυσοστόμου Ἦχος πλ. δ'. Ἡ τοῦ στόματός σου καθάπερ πυρσός ἐκλάμψασα χάρις, τὴν οἰκουμένην ἐφώτισεν, ἀφιλαργυρίας τῷ κόσμῳ θησαυροὺς ἐναπέθετο, τὸ ὕψος ἡμῖν τῆς ταπεινοφροσύνης ὑπέδειξεν. Ἀλλὰ σοῖς λόγοις παιδεύων, Πάτερ, Ἰωάννη Χρυσόστομε, πρέσβευε τῷ Λόγῳ Χριστῷ τῷ Θεῷ, σωθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν. Σύνδεσμος Κληρικών της Ιεράς Μητροπόλεως Χίου, Ψαρών και Οινουσσών, έτος ιδρύσεως 2007

Πέμπτη, 11 Αυγούστου 2011

Οδηγία για κράτηση 3% υπερ του ΜΤΠΥ στους Προϊσταμένων των ΔΟΥ που συμμετέχουν στα Μητροπολιτικά Συμβούλια.

Το ΜΤΠΥ με το 17907-30/6/2011 έγγραφό του ενημερώνει τους Προϊσταμένους των ΔΟΥ που συμμετέχουν στα Μητροπολιτικά Συμβούλια να μεριμνήσουν για κράτηση 3% επί των δαπανών (έργα, εργασίες, προμήθειες ειδών, παροχή υπηρεσιών κτλ) των Εκκλησιαστικών ΝΠΔΔ και μάλιστα σημειώνει ότι η άνω κράτηση βαρύνει τον προμηθευτή και όχι τον εκκλησιαστικό φορέα. 


ΣΧΟΛΙΟ ΤΟΥ efimerios.gr

Τα εκκλησιαστικά ΝΠΔΔ σύμφωνα με την παρακάτω εγκύκλιο της ΙΕΡΑΣ ΣΥΝΟΔΟΥ δεν παρακρατούν και δεν αποδίδουν κρατήσεις υπέρ ΜΤΠΥ. 

Ας γίνει γνωστό ότι επί των δαπανών των εκκλησιαστικών ΝΠΔΔ υπάρχει κράτηση 4% υπέρ ΤΠΔΥ ( ΤΠΟΕΚΕ). 

Στην πράξη όμως προέκυψε οτι τελικά δεν επιβαρύνει με 4% των προμηθευτή αλλά το εκκλησιαστικό φορέα. 

Γιατί ο προμηθευτής ενσωματώνει στην τιμή της δαπάνης την ως άνω κράτηση για να μην περιορίσει το κέρδος του. 

Αναμένουμε μια νέα εγκύκλιο της Ιεράς Συνόδου που θα ξεκαθαρίζει τα πράγματα. 

Δεν υπάρχουν σχόλια: