Ιστολόγιο "Σύνδεσμος Κληρικών Χίου" 12 χρόνια (2008-2020) συνεχούς και συνεπούς παρουσίας στο διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://syndesmosklchi.blogspot.gr/
Ἀπολυτίκιον Ἁγίου Ἰωάννου Χρυσοστόμου Ἦχος πλ. δ'. Ἡ τοῦ στόματός σου καθάπερ πυρσός ἐκλάμψασα χάρις, τὴν οἰκουμένην ἐφώτισεν, ἀφιλαργυρίας τῷ κόσμῳ θησαυροὺς ἐναπέθετο, τὸ ὕψος ἡμῖν τῆς ταπεινοφροσύνης ὑπέδειξεν. Ἀλλὰ σοῖς λόγοις παιδεύων, Πάτερ, Ἰωάννη Χρυσόστομε, πρέσβευε τῷ Λόγῳ Χριστῷ τῷ Θεῷ, σωθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν. Σύνδεσμος Κληρικών της Ιεράς Μητροπόλεως Χίου, Ψαρών και Οινουσσών, έτος ιδρύσεως 2007

Δευτέρα 31 Μαΐου 2010

Επιστολή ΙΣΚΕ στους Ιερείς για την οικονομική κρίση

Προς 
τους Ευλαβεστάτους αδελφούς Πρεσβυτέρους 
και Διακόνους της Εκκλησίας της Ελλάδος.                                                  
Αθήνα 26η Μαίου 2010 

Αγαπητοί αδελφοί και Πατέρες,

Το Δ.Σ. του Ι.Σ.Κ.Ε. με αγωνία και θλίψη παρακολουθεί την οικονομική κατάσταση και την πορεία της χώρας.
Οι διαπιστώσεις μας είναι ότι η κατάσταση, έτσι όπως έχει διαμορφωθεί, είναι αποτέλεσμα μιας πνευματικής αποδόμησης, που δημιούργησε νοοτροπίες τέτοιες που συνθέτουν τον νεοέλληνα ως έναν ευκολόπιστο και πολιτικά αφασικό πολίτη, που παρασύρεται από τις εκάστοτε πολιτικές ηγεσίες, προκειμένου αυτές να καταλάβουν την εξουσία.

Η χώρα δεν βρίσκεται σε καλή οικονομική κατάσταση. Το ποιός ευθύνεται τα 35 χρόνια της μεταπολίτευσης γι’ αυτό, νομίζουμε είναι γνωστό.Η οικονομική κρίση φυσικό είναι , όπως όλους τους Έλληνες, να πλήξει και τον Εφημεριακό κλήρο.

Το Δ.Σ. του Ι. Σ. Κ. Ε. με τις επεμβάσεις και παρεμβάσεις του, κάνει ότι είναι δυνατόν , μέσα στην παρούσα συγκυρία, να αποτελματώσει τα «εφάπαξ» και τα «συνταξιοδοτικά» θέματα των εφημερίων, παρ’ όλες τις δυσκολίες της σημερινής κρίσις, που δεν αφήνει να τελεσφορήσουν σύμφωνα με τις προσδοκίες μας.

Σύμφωνα με πληροφορίες μας και μέσα στα πλαίσια της περιστολής των δαπανών του δημοσίου, έχουν σταματήσει οι προσλήψεις. Τούτο φαίνεται ότι έχει αντίκτυπο και στον Εφημεριακό κλήρο. 

Πολλάκις παρατηρείται μία υπερδιόγκωση του σώματος του Ενοριακού κλήρου, κυρίως στις πόλεις, με αποτέλεσμα τον προβληματισμό της Πολιτείας, καθώς και το φαινόμενο υπερηλικιωμένων αδελφών να υπηρετούν το Ιερό Θυσιαστήριο ενώ δεν εισέρχονται νεότεροι στις τάξεις του κλήρου ( για διαφόρους λόγους ). 

Σήμερα περισσότερο από κάθε άλλη φορά τα προβλήματα είναι παρόντα και τόσο η Δ.Ι.Σ. όσο και η Ιεραρχία της Εκκλησίας μας, σε συνεργασία με τον Εφημεριακό Κλήρο θα πρέπει να ενσκήψουν σ αυτά χωρίς εφησυχασμό διότι τα γεγονότα τρέχουν και ίσως βρεθούμε προ εκπλήξεων.

Καλούμε για μια ακόμα φορά τους Εφημερίους όλων των Μητροπόλεων να εγγραφούν ως μέλη στον Ι.Σ.Κ.Ε. για να γίνει η φωνή μας πιο δυνατή στην διεκδίκηση των δικαιωμάτων μας από την Πολιτεία. Η αδράνεια και η παθητική αντιμετώπιση των γεγονότων δεν βοηθά κανέναν μας.

Ζώντας στο Πνεύμα της Πεντηκοστής ευχόμεθα όπως ο Παράκλητος μας χαρίσει τον φωτισμό και την δύναμη για την επίλυση των προβλημάτων.


Μετά της εν Κυρίω αγάπης
Το Δ. Σ.
Του Ι. Σ. Κ. Ε.

Δεν υπάρχουν σχόλια: