Ιστολόγιο "Σύνδεσμος Κληρικών Χίου" 12 χρόνια (2008-2020) συνεχούς και συνεπούς παρουσίας στο διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://syndesmosklchi.blogspot.gr/
Ἀπολυτίκιον Ἁγίου Ἰωάννου Χρυσοστόμου Ἦχος πλ. δ'. Ἡ τοῦ στόματός σου καθάπερ πυρσός ἐκλάμψασα χάρις, τὴν οἰκουμένην ἐφώτισεν, ἀφιλαργυρίας τῷ κόσμῳ θησαυροὺς ἐναπέθετο, τὸ ὕψος ἡμῖν τῆς ταπεινοφροσύνης ὑπέδειξεν. Ἀλλὰ σοῖς λόγοις παιδεύων, Πάτερ, Ἰωάννη Χρυσόστομε, πρέσβευε τῷ Λόγῳ Χριστῷ τῷ Θεῷ, σωθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν. Σύνδεσμος Κληρικών της Ιεράς Μητροπόλεως Χίου, Ψαρών και Οινουσσών, έτος ιδρύσεως 2007

Πέμπτη, 6 Μαΐου 2010

Αποφάσεις 2ης - 3ης Συνεδρίας Διαρκούς Ιεράς Συνόδου μηνός Μαϊου


Δεύτερη Συνεδρία της Δ.Ι.Σ. για το μήνα Μάιο

Συνῆλθε σήμερα Τετάρτη, 5 Μαΐου 2010, στήν δεύτερη Συνεδρία Της ἡ Διαρκής Ἱερά Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, ὑπό τήν Προεδρία τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καί Πάσης Ἑλλάδος κ. Ἱερωνύμου.

Κατά τήν σημερινή Συνεδρία :

Ἡ Διαρκής Ἱερά Σύνοδος ἐπικύρωσε τά Πρακτικά τῆς προηγουμένης Συνεδρίας.

Ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καί Πάσης Ἑλλάδος κ. Ἱερώνυμος ἐνημέρωσε τήν Διαρκή Ἱερά Σύνοδο γιά τήν χθεσινή συνάντηση τήν ὁποία εἶχε μέ τόν Ἐξοχώτατο Πρωθυπουργό κ. Γεώργιο Παπανδρέου. Ὁ σκοπός τῆς ἐπισκέψεώς του, ὅπως εἶχε ἐνημερώσει τήν Ἱερά Σύνοδο ἦταν ἡ ἐπίλυση τῶν θεμάτων πού σχετίζονται μέ τά Κληροδοτήματα πού λειτουργοῦν στά ὅρια τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν τῶν ὁποίων εἶναι Πρόεδρος, ὅπως καί μέ τό προγραμματιζόμενο προνοιακό ἔργο τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν.

Ἡ Διαρκής Ἱερά Σύνοδος ἐνέκρινε :
–Τήν πρόταση τῆς Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς ἐπί τῶν Αἱρέσεων, γιά τήν πραγματοποίηση τῆς «ΚΒ΄ Πανορθοδόξου Συνδιασκέψεως Ἐντεταλμένων Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν καί Ἱερῶν Μητροπόλεων διά θέματα Αἱρέσεων καί Παραθρησκείας» στήν Λάρισα, ἀπό 1ης ἕως 3ης Νοεμβρίου ἐ.ἔ., μέ θέμα : «Μορφές καί ἐκφράσεις τοῦ ἀποκρυφισμοῦ».
–Τήν πρόταση τῆς Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς ἐπί τῆς Χριστιανικῆς Ἀγωγῆς τῆς Νεότητος, γιά νά τεθῇ ὑπό τήν αἰγίδα τῆς Ἱερᾶς Συνόδου ἡ παρουσίαση θρησκευτικῶν συμφωνικῶν ἔργων ἀπό ὁμάδα καλλιτεχνῶν.
–Τήν πρόταση τῆς Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς ἐπί τῆς Χριστιανικῆς Ἀγωγῆς τῆς Νεότητος γιά τό πρόγραμμα τοῦ Διορθοδόξου Κέντρου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος γιά τήν διαδικτυακή ἐπιμόρφωση Θεολόγων Καθηγητῶν.

Ἡ Ἐπιτροπή γιά τήν Ἐκκλησιαστική Ἐκπαίδευση καί τόν Κλῆρο ὑπέβαλε προτάσεις στήν Διαρκή Ἱερά Σύνοδο ἡ ὁποία, μετά ἀπό συζήτηση, ἀποφάσισε νά ἀποσταλοῦν στό Ὑπουργεῖο Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης καί Θρησκευμάτων.

Ἡ Διαρκής Ἱερά Σύνοδος ἐνημερώθηκε ἀπό τά ἁρμόδια Συνοδικά Ὄργανα ἐπί τοῦ νέου φορολογικοῦ Νόμου 3842/2010.

Μετά ἀπό πρόταση τοῦ Μακαριωτάτου Προέδρου ἡ Διαρκής Ἱερά Σύνοδος ἀποφάσισε ὁμοφώνως τήν Ἔκτακτη Σύγκληση τῆς Ἱεραρχίας, τήν προσεχῆ ἑβδομάδα, ἀπό 10 ἕως 12 Μαΐου 2010.

Τέλος ἡ Διαρκής Ἱερά Σύνοδος συζήτησε καί ἔλαβε ἀποφάσεις σχετικά μέ τρέχοντα ὑπηρεσιακά ζητήματα.

Ἐκ τοῦ Γραφείου Τύπου τῆς Ἱερᾶς Συνόδου.

Τρίτη Συνεδρία της Δ.Ι.Σ. για το μήνα Μάιο

Συνήλθε σήμερα Πέμπτη, 6 Μαΐου 2010, στην τρίτη Συνεδρία Της η Διαρκής Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος της 153ης Συνοδικής Περιόδου, υπό την Προεδρία του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κ. Ιερωνύμου.

Κατά την σημερινή Συνεδρία :

Η Διαρκής Ιερά Σύνοδος επικύρωσε τα Πρακτικά της προηγουμένης Συνεδρίας.

Ο Μακαριώτατος Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμος αναφέρθηκε στη Διαρκή Ιερά Σύνοδο για τα θλιβερά γεγονότα που συνέβησαν χθες, για τη βία και την ανθρώπινη τραγωδία του θανάτου τεσσάρων ανθρώπων, και στην δήλωση την οποία έκανε ως Αρχιεπίσκοπος Αθηνών.

Η Αγία και Ιερά Σύνοδος συζήτησε για την κατάσταση που επικρατεί στις μέρες μας και τέλεσε επιμνημόσυνη δέηση για τους αδελφούς μας που έχασαν τη ζωή τους. Συγχρόνως εκφράζει τη βαθιά Της λύπη για τον θάνατο των συνανθρώπων μας, καθώς επίσης απευθύνει τα θερμά Της συλλυπητήρια στους συγγενείς τους.
Επί πλέον η Διαρκής Ιερά Σύνοδος αντιλαμβάνεται πλήρως τις ανησυχίες του λαού για τα δυσβάστακτα βάρη που υποχρεώνεται να αναλάβει, αλλά κατανοεί και τις προσπάθειες της Κυβερνήσεως, όπως και των άλλων Πολιτικών Ηγετών για την αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσεως.

Ελπίζει δε, ότι θα επικρατήσει ψυχραιμία σε όλους, θα αποδοθούν ευθύνες σε όσους ευθύνονται για την οικονομική κρίση, καθώς επίσης ότι θα αντιμετωπισθούν με δικαιοσύνη και ευαισθησία οι ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού. Η Εκκλησία μέσα σε αυτές τις δύσκολες στιγμές είναι έτοιμη να αναπτύξει ακόμη περισσότερο το ήδη επιτελούμενο προνοιακό Της έργο, να το αναπτύξει ακόμη περισσότερο, για να βοηθήσει την Πατρίδα μας.

Προσεύχεται στο Θεό για να διαφυλαχθεί η ενότητα και η ομοψυχία του λαού και να προφυλαχθεί η πατρίδα μας από διαφόρους ενδεχόμενους κινδύνους και παρακαλεί όλους να συνδράμουν προς τον σκοπό αυτό.

Τέλος δε, η Διαρκής Ιερά Σύνοδος επεξεργάζεται θέματα για την Τακτική Σύγκληση της Ιεράς Συνόδου της Ιεραρχίας του μηνός Οκτωβρίου 2010, στα οποία θα αναλυθούν τα αίτια της ποικιλόμορφης κρίσης και ο τρόπος με τον οποίον η Εκκλησία με όλες τις Εκκλησιαστικές δομές τις οποίες διαθέτει, να επεκτείνει ακόμη περισσότερο το κοινωνικό Της έργο που θα ανταποκρίνεται στις ανάγκες του λαού. Ήδη Επιτροπή αποτελουμένη από τους Σεβασμιωτάτους Μητροπολίτες Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου κ. Ιεροθέου, Ελασσώνος κ. Βασιλείου και Δημητριάδος και Αλμυρού κ. Ιγνατίου, έλαβε την εντολή να ετοιμάσει τη σχετική θεματολογία η οποία θα συζητηθεί στην Ιερά Σύνοδο της Ιεραρχίας του Οκτωβρίου για το συγκεκριμένο αυτό ζήτημα.

Η Διαρκής Ιερά Σύνοδος όρισε :
– Τις εορταστικές εκδηλώσεις για τον εορτασμό της ιεράς μνήμης του Αγίου Αποστόλου Παύλου, με την συμμετοχή του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου και των Μελών της Ιεράς Συνόδου, ως ακολούθως :
τόν Εσπερινό, ο οποίος θα τελεσθεί την 28η Ιουνίου 2010, στον Ιερό Ναό Αγίου Αποστόλου Παύλου Κορίνθου,
τήν Θεία Λειτουργία η οποία θα τελεσθεί την 29η Ιουνίου 2010, στον Ιερό Ναό Αγίου Αποστόλου Παύλου οδού Ψαρών, Αθηνών, καθώς και το απόγευμα της ίδιας ημέρας, 
τον Πανηγυρικό Εσπερινό, στην Πνύκα.

Η Διαρκής Ιερά Σύνοδος ενέκρινε τις προτάσεις της Συνοδικής Επιτροπής Διορθοδόξων και Διαχριστιανικών Σχέσεων περί :
– Της εκπροσωπήσεως της Εκκλησίας μας στην συνάντηση της Επιτροπής του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Εκκλησιών για τις «Εκκλησίες εν Διαλόγω», η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Bossey της Ελβετίας από 7 έως 10 Ιουνίου 2010.
– Της εκπροσωπήσεως της Εκκλησίας μας στην Προπαρασκευαστική Επιτροπή Θεολογικού Διαλόγου μετά των Λουθηρανών, η οποία θα πραγματοποιηθεί στην Βηθλεέμ της Παλαιστίνης από 25 έως 31 Μαΐου 2010.
– Της συμμετοχής της Εκκλησίας μας στην Ολομέλεια της Επιτροπής για την Εκκλησία και την Κοινωνία και την Ομάδα Εργασίας για την Αναθεώρηση του Συμβουλίου Ευρωπαϊκών Εκκλησιών.

Επίσης, η Διαρκής Ιερά Σύνοδος ενέκρινε τον κατάλογο των δικαιούχων του επιδόματος για το τρίτο τέκνο στη Θράκη, για το δίμηνο Μαρτίου – Απριλίου 2010. Οι οικογένειες που θα λάβουν το επίδομα είναι 844 και το ποσό ανέρχεται στα 176.888,00 ₠.

Τέλος η Δ.Ι.Σ. συζήτησε και έλαβε αποφάσεις σχετικά με τρέχοντα υπηρεσιακά ζητήματα.

Εκ του Γραφείου Τύπου της Ιεράς Συνόδου

Δεν υπάρχουν σχόλια: