Ιστολόγιο "Σύνδεσμος Κληρικών Χίου" 12 χρόνια (2008-2020) συνεχούς και συνεπούς παρουσίας στο διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://syndesmosklchi.blogspot.gr/
Ἀπολυτίκιον Ἁγίου Ἰωάννου Χρυσοστόμου Ἦχος πλ. δ'. Ἡ τοῦ στόματός σου καθάπερ πυρσός ἐκλάμψασα χάρις, τὴν οἰκουμένην ἐφώτισεν, ἀφιλαργυρίας τῷ κόσμῳ θησαυροὺς ἐναπέθετο, τὸ ὕψος ἡμῖν τῆς ταπεινοφροσύνης ὑπέδειξεν. Ἀλλὰ σοῖς λόγοις παιδεύων, Πάτερ, Ἰωάννη Χρυσόστομε, πρέσβευε τῷ Λόγῳ Χριστῷ τῷ Θεῷ, σωθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν. Σύνδεσμος Κληρικών της Ιεράς Μητροπόλεως Χίου, Ψαρών και Οινουσσών, έτος ιδρύσεως 2007

Τετάρτη, 19 Μαΐου 2010

Κλείνουν και συγχωνεύονται εκκλησιαστικά Γυμνάσια και Λύκεια

Τέλος εποχής για το Εκκλησιαστικό Λύκειο Β. Αιγαίου (Χίου)

Ρεπορτάζ:esos.gr 

Με απόφαση της υπ. Παιδείας Αννας Διαμαντοπούλου επό το επόμενο σχολικό έτος 2010-11 καταργούνται τα γενικά εκκλησιαστικά λύκεια Καρπενησίου και Βόλου.
Επίσης συγχωνεύονται :

α) Το γενικό εκκλησιαστικό λύκειο Καβάλας με το γενικό εκκλησιαστικό λύκειο Ξάνθης με έδρα την Ξάνθη όπου λειτουργεί και εκκλησιαστικό γυμνάσιο.

β) Το εκκλησιαστικό γυμνάσιο και το γενικό εκκλησιαστικό λύκειο Κιλκίς με το εκκλησιαστικό γυμνάσιο και γενικό εκκλησιαστικό λύκειο Νεαπόλεως Θεσσαλονίκης αντίστοιχα με έδρα τη Θεσσαλονίκη.

γ) Το εκκλησιαστικό γυμνάσιο Τήνου με το εκκλησιαστικό γυμνάσιο Πάτμου και τα γενικά εκκλησιαστικά λύκεια Τήνου και Βορείου Αιγαίου (Χίος) με το γενικό εκκλησιαστικό λύκειο Πάτμου με έδρα την Πάτμο.

δ) Το γενικό εκκλησιαστικό λύκειο Κορίνθου με το γενικό εκκλησιαστικό λύκειο Πατρών με έδρα την Πάτρα.

ε) Το γενικό εκκλησιαστικό λύκειο Αθηνών με το γενικό εκκλησιαστικό λύκειο της Ριζαρείου Εκκλησιαστικής Σχολής και το εκκλησιαστικό γυμνάσιο Αθηνών με το υπό ίδρυση εκκλησιαστικό γυμνάσιο της Ριζαρείου Εκκλησιαστικής Σχολής με έδρα το Χαλάνδρι Αττικής, όπου εδρεύει η Ριζάρειος Εκκλησιαστική Σχολή.

3. Για τη μετεγγραφή των μαθητών, τη μετάθεση, μετάταξη, μετακίνηση ή ένταξη του εκπαιδευτικού και του διοικητικού προσωπικού, τη μεταφορά και παράδοση του μαθητικού αρχείου, την παράδοση της βιβλιοθήκης, των επίπλων, του επιστημονικού εξοπλισμού και των λοιπών ειδών των καταργούμενων ή συγχωνευόμενων κατά περίπτωση σχολείων, εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις.

Δεν υπάρχουν σχόλια: