Ιστολόγιο "Σύνδεσμος Κληρικών Χίου" 12 χρόνια (2008-2020) συνεχούς και συνεπούς παρουσίας στο διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://syndesmosklchi.blogspot.gr/
Ἀπολυτίκιον Ἁγίου Ἰωάννου Χρυσοστόμου Ἦχος πλ. δ'. Ἡ τοῦ στόματός σου καθάπερ πυρσός ἐκλάμψασα χάρις, τὴν οἰκουμένην ἐφώτισεν, ἀφιλαργυρίας τῷ κόσμῳ θησαυροὺς ἐναπέθετο, τὸ ὕψος ἡμῖν τῆς ταπεινοφροσύνης ὑπέδειξεν. Ἀλλὰ σοῖς λόγοις παιδεύων, Πάτερ, Ἰωάννη Χρυσόστομε, πρέσβευε τῷ Λόγῳ Χριστῷ τῷ Θεῷ, σωθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν. Σύνδεσμος Κληρικών της Ιεράς Μητροπόλεως Χίου, Ψαρών και Οινουσσών, έτος ιδρύσεως 2007

Τετάρτη, 2 Ιουνίου 2010

Γεωργίου Φωτ. Παπαδόπουλου: "Από το Τριώδιο στο Πάσχα"

Γράφει ο "Πολίτης" (1/6/2010): 

Η θρησκευτική αρθρογραφία του Γιώργου Παπαδόπουλου

Μια σειρά κειμένων που μεταδίδουν τα μηνύματα των σπουδαιότερων εορτών και Κυριακών του Τριωδίου, γεμάτα με σκέψεις και στοχασμούς, που μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως αυτοσχέδια κηρύγματα προς τους πιστούς, με εμφανές το στοιχείο της επιμέλειας και της έμπνευσης από τη μελέτη κειμένων των Πατέρων της Ορθοδοξίας, παρουσιάζει ο Γ. Παπαδόπουλος.

Το βιβλίο του με τίτλο «Από το τριώδιο στο Πάσχα (ορθόδοξες σκέψεις και στοχασμοί)» αποτελείται από κείμενα που έχουν γραφτεί κατά περιόδους από το 1994 έως και σήμερα.
Κάποια από αυτά έχουν δημοσιευτεί, δε, στον τοπικό Τύπο, όσο και σε άλλα βιβλία του. Τα περισσότερα, όμως, δημοσιεύονται για πρώτη φορά. 
Όπως αναφέρεται στην εισαγωγή, το έργο είναι αφιερωμένο στη μνήμη της μεγάλης γερόντισσας Μαρίας Μυρτιδιώτισσας Μοναχής (κατά κόσμον Κατίγκως Πατέρα), ιδρύτριας, κτητόρισσας και ηγουμένης της Ιεράς Μονής Ευαγγελισμού της Θεοτόκου Οινουσσών, που νουθέτησε και ασφάλισε πνευματικά στο δρόμο του Χριστού εκατοντάδες ανθρώπους με το λόγο και τα έργα της.

Δεν υπάρχουν σχόλια: