Ιστολόγιο "Σύνδεσμος Κληρικών Χίου" 12 χρόνια (2008-2020) συνεχούς και συνεπούς παρουσίας στο διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://syndesmosklchi.blogspot.gr/
Ἀπολυτίκιον Ἁγίου Ἰωάννου Χρυσοστόμου Ἦχος πλ. δ'. Ἡ τοῦ στόματός σου καθάπερ πυρσός ἐκλάμψασα χάρις, τὴν οἰκουμένην ἐφώτισεν, ἀφιλαργυρίας τῷ κόσμῳ θησαυροὺς ἐναπέθετο, τὸ ὕψος ἡμῖν τῆς ταπεινοφροσύνης ὑπέδειξεν. Ἀλλὰ σοῖς λόγοις παιδεύων, Πάτερ, Ἰωάννη Χρυσόστομε, πρέσβευε τῷ Λόγῳ Χριστῷ τῷ Θεῷ, σωθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν. Σύνδεσμος Κληρικών της Ιεράς Μητροπόλεως Χίου, Ψαρών και Οινουσσών, έτος ιδρύσεως 2007

Τρίτη, 8 Ιουνίου 2010

Επιστολή Μητροπολίτη Χίου στα μέλη του Συνδέσμου

Τα μέλη του Συνδέσμου έκπληκτα άρχισαν από σήμερα σταδιακά να λαμβάνουν το επισυναπτόμενο κείμενο.
Μέλη του Συνδέσμου επικοινώνησαν με τον Πρόεδρο και ανέφεραν την παραλαβή  του εν λόγω κειμένου.
Δημοσιεύουμε το κείμενο που έλαβε σήμερα δια των ΕΛΤΑ ο Πρόεδρος του Συνδέσμου. 
Δεν υπάρχουν σχόλια: