Ιστολόγιο "Σύνδεσμος Κληρικών Χίου" 12 χρόνια (2008-2020) συνεχούς και συνεπούς παρουσίας στο διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://syndesmosklchi.blogspot.gr/
Ἀπολυτίκιον Ἁγίου Ἰωάννου Χρυσοστόμου Ἦχος πλ. δ'. Ἡ τοῦ στόματός σου καθάπερ πυρσός ἐκλάμψασα χάρις, τὴν οἰκουμένην ἐφώτισεν, ἀφιλαργυρίας τῷ κόσμῳ θησαυροὺς ἐναπέθετο, τὸ ὕψος ἡμῖν τῆς ταπεινοφροσύνης ὑπέδειξεν. Ἀλλὰ σοῖς λόγοις παιδεύων, Πάτερ, Ἰωάννη Χρυσόστομε, πρέσβευε τῷ Λόγῳ Χριστῷ τῷ Θεῷ, σωθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν. Σύνδεσμος Κληρικών της Ιεράς Μητροπόλεως Χίου, Ψαρών και Οινουσσών, έτος ιδρύσεως 2007

Σάββατο, 15 Οκτωβρίου 2011

Εξαίρεση των κληρικών από το νέο μισθολόγιο


Εξαίρεση των κληρικών και... άλλες αλλαγές
ρεπορταζ νικολεττα μουτουση
ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ: Παρασκευή 14 Οκτωβρίου 2011


Στην εξαίρεση των κληρικών από το νέο μισθολόγιο προχώρησε η κυβέρνηση με τις τροπολογίες που κατέθεσε χθες στη Βουλή. Στις διατάξεις εμπίπτουν μόνον οι υπάλληλοι των νομικών προσώπων της Εκκλησίας ενώ οι θρησκευτικοί λειτουργοί «εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής» και παραπέμπεται σε επόμενη ρύθμιση η πιθανή υπαγωγή τους.
.................................................................................................................................................

Δεν υπάρχουν σχόλια: