Ιστολόγιο "Σύνδεσμος Κληρικών Χίου" 12 χρόνια (2008-2020) συνεχούς και συνεπούς παρουσίας στο διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://syndesmosklchi.blogspot.gr/
Ἀπολυτίκιον Ἁγίου Ἰωάννου Χρυσοστόμου Ἦχος πλ. δ'. Ἡ τοῦ στόματός σου καθάπερ πυρσός ἐκλάμψασα χάρις, τὴν οἰκουμένην ἐφώτισεν, ἀφιλαργυρίας τῷ κόσμῳ θησαυροὺς ἐναπέθετο, τὸ ὕψος ἡμῖν τῆς ταπεινοφροσύνης ὑπέδειξεν. Ἀλλὰ σοῖς λόγοις παιδεύων, Πάτερ, Ἰωάννη Χρυσόστομε, πρέσβευε τῷ Λόγῳ Χριστῷ τῷ Θεῷ, σωθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν. Σύνδεσμος Κληρικών της Ιεράς Μητροπόλεως Χίου, Ψαρών και Οινουσσών, έτος ιδρύσεως 2007

Σάββατο, 29 Οκτωβρίου 2011

Πρόγραμμα ενθρονίσεως νέου Μητροπολίτου Χίου και εορτασμού πολιούχων Χίου

10 Νοεμβρίου 2011, ημέρα Πέμπτη

ώρα 3.30΄μ.μ. Υποδοχή του Σεβ. Μητροπολίτου Χίου, Ψαρών καί Οινουσσών κ. Μάρκου, εις τήν πλατείαν <<Βουνακίου>>.

ώρα 4.00΄μ.μ. ΤΕΛΕΤΗ ΕΝΘΡΟΝΙΣΕΩΣ, εις τόν Ιερόν Μητροπολιτικόν Ναόν Χίου.

ώρα 5.00΄μ.μ. ΠΑΝΗΓΥΡΙΚΟΣ ΜΕΓΑΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ

ώρα 6.30΄μ.μ. ΠΑΝΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑ ΛΙΤΑΝΕΙΑ, εν μεγαλοπρεπεί πομπή.

Η Ιερά Πομπή θα εκκινήση εκ τού Ι. Μητροπολιτικού Νάού καί,διά μέσου των οδών Σκυλίτση καί Κοραή, θα κατευθυνθή πρός τήν οδόν Ροδοκανάκη, εκείθεν δέ, πρός την πλατείαν <<Βουνακίου>>, μεθ΄ό θά επανακάμψη, διά τής <<Απλωταριάς>>, εις τόν Ι. Μητροπολιτικόν Ναόν.

Σύντομος Δέησις θα αναπεμφθή εις τήν Πλατείαν <<Βουνακίου>>.

11 Νοεμβρίου 2011,ημέρα Παρασκευή

ώρα 07.00΄π.μ. Ο ΟΡΘΡΟΣ ΤΗΣ ΕΟΡΤΗΣ.

ώρα 08.45΄π.μ. ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΗ ΠΑΝΗΓΥΡΙΚΗ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ.

ώρα 10.30΄π.μ. Επίσημος ΔΟΞΟΛΟΓΙΑ, επί τή Επετείω τών ΕΛΕΥΘΕΡΙΩΝ τής Νήσου, υπό τού Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών καί Πάσης Ελλάδος κ.κ. ΙΕΡΩΝΥΜΟΥ.

ώρα 5.00΄μ.μ. ΜΕΘΕΟΡΤΙΟΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ.

Πηγή: www.imchiou.gr/

Δεν υπάρχουν σχόλια: