Ιστολόγιο "Σύνδεσμος Κληρικών Χίου" 12 χρόνια (2008-2020) συνεχούς και συνεπούς παρουσίας στο διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://syndesmosklchi.blogspot.gr/
Ἀπολυτίκιον Ἁγίου Ἰωάννου Χρυσοστόμου Ἦχος πλ. δ'. Ἡ τοῦ στόματός σου καθάπερ πυρσός ἐκλάμψασα χάρις, τὴν οἰκουμένην ἐφώτισεν, ἀφιλαργυρίας τῷ κόσμῳ θησαυροὺς ἐναπέθετο, τὸ ὕψος ἡμῖν τῆς ταπεινοφροσύνης ὑπέδειξεν. Ἀλλὰ σοῖς λόγοις παιδεύων, Πάτερ, Ἰωάννη Χρυσόστομε, πρέσβευε τῷ Λόγῳ Χριστῷ τῷ Θεῷ, σωθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν. Σύνδεσμος Κληρικών της Ιεράς Μητροπόλεως Χίου, Ψαρών και Οινουσσών, έτος ιδρύσεως 2007

Κυριακή, 17 Ιουλίου 2011

Εξεδήμησεν εiς Κύριον ό Μητροπολίτης Χίου κυρός ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ

Τό πρωί τής Κυριακής έξεδήμησεν εiς Κύριον ό Μητροπολίτης Χίου κυρός ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ, ό όποίος ένοσηλεύετο στό Νοσοκομείο ΝΙΜΙΤΣ.
Ή σορός του Σεβασμιωτάτου θά έλθει στή Χίο τήν Δευτέρα και θα έκτεθεί σέ λαϊκό Προσκύνημα.
Ή Κηδεία προβλέπεται νά γίνει τό μεσημέρι τής Τρίτης, προεξάρχοντος τού Μακαριωτάτου Άρχιεπισκόπου Άθηνών καί Πάσης Ελλάδος κ. κ. ΙΕΡΩΝΥΜΟΥ.
Τοποτηρητής ώρίσθη ό Σεβ. Μητροπολίτης Μηθύμνης κ. κ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ.
(ΕΚ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ)

Δεν υπάρχουν σχόλια: