Ιστολόγιο "Σύνδεσμος Κληρικών Χίου" 12 χρόνια (2008-2020) συνεχούς και συνεπούς παρουσίας στο διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://syndesmosklchi.blogspot.gr/
Ἀπολυτίκιον Ἁγίου Ἰωάννου Χρυσοστόμου Ἦχος πλ. δ'. Ἡ τοῦ στόματός σου καθάπερ πυρσός ἐκλάμψασα χάρις, τὴν οἰκουμένην ἐφώτισεν, ἀφιλαργυρίας τῷ κόσμῳ θησαυροὺς ἐναπέθετο, τὸ ὕψος ἡμῖν τῆς ταπεινοφροσύνης ὑπέδειξεν. Ἀλλὰ σοῖς λόγοις παιδεύων, Πάτερ, Ἰωάννη Χρυσόστομε, πρέσβευε τῷ Λόγῳ Χριστῷ τῷ Θεῷ, σωθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν. Σύνδεσμος Κληρικών της Ιεράς Μητροπόλεως Χίου, Ψαρών και Οινουσσών, έτος ιδρύσεως 2007

Πέμπτη, 14 Ιουλίου 2011

Νόμος - Πλαίσιο, οικονομικά και ακίνητα επί τάπητος στην Επιτροπή Διαλόγου

Του Νίκου Παπαχρήστου στο AMEN.gr

Οι αλλαγές που θα επέλθουν στο θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας των έξι Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών, μετά τη ψήφιση του νέου Νόμου Πλαισίου, βρέθηκαν στο επίκεντρο της δεύτερης συνεδρίασης της μεικτής Επιτροπής Διαλόγου Εκκλησίας και Πολιτείας. Η υπουργός Παιδείας ενημέρωσε τα μέλη της πλευράς της Εκκλησίας της Ελλάδος για τις σημαντικές αλλαγές που θα επέλθουν στο καθεστώς διοίκησης και χρηματοδότησης των Πανεπιστημίων – και κατ’ επέκταση και για τις Εκκλησιαστικές Ακαδημίες – με το νέο νομοθετικό πλαίσιο ζητώντας από την Εκκλησία στην επόμενη συνεδρίαση να καταθέσει τις δικές της προτάσεις, πριν την ψήφιση του Νόμου – Πλαισίου, που τοποθετείται χρονικά στα τέλη Αυγούστου ή τις αρχές Σεπτεμβρίου. 

Επιπλέον, η Επιτροπή διέτρεξε για άλλη μια φορά τα θέματα που έχει θέσει ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος με το υπόμνημά του προς τον Πρωθυπουργό. Τα μέλη της Επιτροπής ενημερώθηκαν σε σχέση και με τα οικονομικά ζητήματα. Το ενδιαφέρον επικετρώθηκε στις μεταβολές που θα υπάρξουν στο μισθολογικό καθεστώς όσων λαμβάνουν εκτός του μισθού του κληρικού και δεύτερο μισθό (π.χ εκπαιδευτικού).

Σύμφωνα με τον κυβερνητικό σχεδιασμό αυτή η κατηγορία των μισθοδοτουμένων θα μπορεί να επιλέγει όποιον από τους δυο μισθούς επιθυμεί και θα λαμβάνει με τη μορφή επιμισθίου ή επιδόματος το 30% του άλλου. 

Συζητήθηκαν επίσης ζητήματα που άπτονται τηςσυμμετοχής της Εκκλησίας στο ΕΣΠΑ και ζητήματα της αρμοδιότητας του υπουργείου Εσωτερικών, ενώ καθορίστηκε η ατζέντα για τη συνάντηση του Αυγούστου, η οποία εκτός από την εκκλησιαστική εκπαίδευση θα περιλαμβάνει και θέματα που αφορούν την εκκλησιαστική ακίνητη περιουσία. Υπενθυμίζεται ότι ένα βασικό θέμα είναι αυτό των ρυμοτομικώς δεσμευμένων εκκλησιαστικών ακινήτων από φορείς του Δημοσίου. Παρά το γεγονός ότι σωρεία δικαστικών αποφάσεων έχουν δικαιώσει την Εκκλησία, το Δημόσιο εξακολουθεί να μην τα αποδεσμεύει.

Δεν υπάρχουν σχόλια: