Ιστολόγιο "Σύνδεσμος Κληρικών Χίου" 12 χρόνια (2008-2020) συνεχούς και συνεπούς παρουσίας στο διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://syndesmosklchi.blogspot.gr/
Ἀπολυτίκιον Ἁγίου Ἰωάννου Χρυσοστόμου Ἦχος πλ. δ'. Ἡ τοῦ στόματός σου καθάπερ πυρσός ἐκλάμψασα χάρις, τὴν οἰκουμένην ἐφώτισεν, ἀφιλαργυρίας τῷ κόσμῳ θησαυροὺς ἐναπέθετο, τὸ ὕψος ἡμῖν τῆς ταπεινοφροσύνης ὑπέδειξεν. Ἀλλὰ σοῖς λόγοις παιδεύων, Πάτερ, Ἰωάννη Χρυσόστομε, πρέσβευε τῷ Λόγῳ Χριστῷ τῷ Θεῷ, σωθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν. Σύνδεσμος Κληρικών της Ιεράς Μητροπόλεως Χίου, Ψαρών και Οινουσσών, έτος ιδρύσεως 2007

Παρασκευή, 8 Ιουλίου 2011

Εγκύκλιος της Ιεράς Συνόδου για τις κενές εφημεριακές Θέσεις.

 
Η Ιερά Σύνοδος της εκκλησίας της Ελλάδος δια της υπ αριθμ 2915 Εγκύκλιο της περί κενουμένων Εφημεριακών Θέσεων διευκρινίζει ότι δια τις κενωθείσες εφημεριακές θέσεις ισχύει ότι η δυνατότης διορισμού μισθοδοτουμένου υπό του κράτους Εφημερίου σε εφημεριακή θέση, προκύπτει εξ αναλογίας και συναρτήσεως όχι δι΄ οιονδήποτε λόγον κενωθεισών Εφημεριακών θέσεων, αλλά των κενωθεισών ένεκεν αποχωρήσεως εκ της ενεργού υπηρεσίας (συνταξιοδοτήσεως) των κατεχόντων ταύτας.

Πηγή: efimeriosgr.blogspot.com

Δεν υπάρχουν σχόλια: