Ιστολόγιο "Σύνδεσμος Κληρικών Χίου" 12 χρόνια (2008-2020) συνεχούς και συνεπούς παρουσίας στο διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://syndesmosklchi.blogspot.gr/
Ἀπολυτίκιον Ἁγίου Ἰωάννου Χρυσοστόμου Ἦχος πλ. δ'. Ἡ τοῦ στόματός σου καθάπερ πυρσός ἐκλάμψασα χάρις, τὴν οἰκουμένην ἐφώτισεν, ἀφιλαργυρίας τῷ κόσμῳ θησαυροὺς ἐναπέθετο, τὸ ὕψος ἡμῖν τῆς ταπεινοφροσύνης ὑπέδειξεν. Ἀλλὰ σοῖς λόγοις παιδεύων, Πάτερ, Ἰωάννη Χρυσόστομε, πρέσβευε τῷ Λόγῳ Χριστῷ τῷ Θεῷ, σωθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν. Σύνδεσμος Κληρικών της Ιεράς Μητροπόλεως Χίου, Ψαρών και Οινουσσών, έτος ιδρύσεως 2007

Τρίτη, 26 Ιουλίου 2011

1.200.000 € χορηγεί η Τουρκία για αποκατάσταση Βουλγαρικής Εκκλησίας

Ξεκινάει σε περίπου ένα μήνα η αποκατάσταση της μοναδικής Ορθόδοξης Βουλγαρικής Εκκλησίας στην Κωνσταντινούπολη, αυτής του Αγίου Στεφάνου.

Σύμφωνα με πληροφορίες 1.200.000 ευρώ θα διαθέσει ο Δήμος της Κωνσταντινούπολης, για την αποκατάσταση της Βουλγαρικής Ορθόδοξης Εκκλησίας.

Το έργο το οποίο εγκρίθηκε ομόφωνα από το Δημοτικό Συμβούλιο, αφορά την αποκατάσταση και συντήρηση του Ναού για τον οποίο θα γίνει ειδική μελέτη.

Η Εκκλησία του Αγίου Στεφάνου βρίσκεται κοντά στο Κεράτιο Κόλπο, η οποία λέγεται «σιδηρά» αφού το σίδηρο που χρειάστηκε για να χτιστεί ζυγίζει πάνω από 500 τόνους.

Να αναφερθεί ότι η Εκκλησία του Αγίου Στεφάνου, χτίστηκε για να αντικαταστήσει μια παλαιότερη ξύλινη εκκλησία, με φιρμάνι του Σουλτάνου στις 5 Μαρτίου του 1870.

Τέλος πληροφορίες αναφέρουν ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζει ο Ναός, είναι η διάβρωση, η καθίζηση καθώς και οι ρωγμές στα θεμέλια.

Γκραβούρα της εποχής:
Πηγή: ΡΟΜΦΑΙΑ

Δεν υπάρχουν σχόλια: