Ιστολόγιο "Σύνδεσμος Κληρικών Χίου" 12 χρόνια (2008-2020) συνεχούς και συνεπούς παρουσίας στο διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://syndesmosklchi.blogspot.gr/
Ἀπολυτίκιον Ἁγίου Ἰωάννου Χρυσοστόμου Ἦχος πλ. δ'. Ἡ τοῦ στόματός σου καθάπερ πυρσός ἐκλάμψασα χάρις, τὴν οἰκουμένην ἐφώτισεν, ἀφιλαργυρίας τῷ κόσμῳ θησαυροὺς ἐναπέθετο, τὸ ὕψος ἡμῖν τῆς ταπεινοφροσύνης ὑπέδειξεν. Ἀλλὰ σοῖς λόγοις παιδεύων, Πάτερ, Ἰωάννη Χρυσόστομε, πρέσβευε τῷ Λόγῳ Χριστῷ τῷ Θεῷ, σωθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν. Σύνδεσμος Κληρικών της Ιεράς Μητροπόλεως Χίου, Ψαρών και Οινουσσών, έτος ιδρύσεως 2007

Τρίτη, 24 Σεπτεμβρίου 2013

Αποσύρσεις υπηρεσιακών οχημάτων & Μητρώο Κρατικών Αυτοκίνητων.

Σας Ενημερώνουμε ότι έπειτα από επικοινωνία με την Ιερά Σύνοδο, λάβαμε την απάντηση ότι, οι Ιερές Μητροπόλεις δεν οφείλουν να αποστείλουν στοιχεία, επειδή όπως γράφει και το ανωτέρω έγγραφο, αφορά στην περιστολή των δαπανών του Δημοσίου, και ως γνωστόν οι Ιερές Μητροπόλεις δεν επιβαρύνουν τον κρατικό προϋπολογισμό.

Δεν υπάρχουν σχόλια: