Ιστολόγιο "Σύνδεσμος Κληρικών Χίου" 14 χρόνια (2008-2022) συνεχούς και συνεπούς παρουσίας στο διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://syndesmosklchi.blogspot.gr/
Ἀπολυτίκιον Ἁγίου Ἰωάννου Χρυσοστόμου Ἦχος πλ. δ'. Ἡ τοῦ στόματός σου καθάπερ πυρσός ἐκλάμψασα χάρις, τὴν οἰκουμένην ἐφώτισεν, ἀφιλαργυρίας τῷ κόσμῳ θησαυροὺς ἐναπέθετο, τὸ ὕψος ἡμῖν τῆς ταπεινοφροσύνης ὑπέδειξεν. Ἀλλὰ σοῖς λόγοις παιδεύων, Πάτερ, Ἰωάννη Χρυσόστομε, πρέσβευε τῷ Λόγῳ Χριστῷ τῷ Θεῷ, σωθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν. Σύνδεσμος Κληρικών της Ιεράς Μητροπόλεως Χίου, Ψαρών και Οινουσσών, έτος ιδρύσεως 2007

Τρίτη 17 Σεπτεμβρίου 2013

Διπλωματική Εργασία για τα Μισθολογικά και ασφαλιστικά ζητήματα των κληρικών κατά την περίοδο της δικτακτορίας

Στο τμήμα πολιτικής επιστήμης και ιστορίας του Παντείου Πανεπιστημίου τον Δεκέμβριο του 2012 ο Σεραφείμ Ντόβολος κατέθεσε την παρακάτω διπλωματική εργασία με θέμα:

"Μισθολογικά και ασφαλιστικά ζητήματα των κληρικών κατά την περίοδο της δικτατορίας"

Είναι μια εργασία που καταγράφει ιστορικά όλες τις πτυχές του θέματος, από το 1834 έως και το 1974. 

Αξίζει όλοι οι ασχολούμενοι με το θέμα να την μελετήσουμε.

Διαβάστε εδώ ή εδώ την εργασία.

Δεν υπάρχουν σχόλια: