Ιστολόγιο "Σύνδεσμος Κληρικών Χίου" 12 χρόνια (2008-2020) συνεχούς και συνεπούς παρουσίας στο διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://syndesmosklchi.blogspot.gr/
Ἀπολυτίκιον Ἁγίου Ἰωάννου Χρυσοστόμου Ἦχος πλ. δ'. Ἡ τοῦ στόματός σου καθάπερ πυρσός ἐκλάμψασα χάρις, τὴν οἰκουμένην ἐφώτισεν, ἀφιλαργυρίας τῷ κόσμῳ θησαυροὺς ἐναπέθετο, τὸ ὕψος ἡμῖν τῆς ταπεινοφροσύνης ὑπέδειξεν. Ἀλλὰ σοῖς λόγοις παιδεύων, Πάτερ, Ἰωάννη Χρυσόστομε, πρέσβευε τῷ Λόγῳ Χριστῷ τῷ Θεῷ, σωθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν. Σύνδεσμος Κληρικών της Ιεράς Μητροπόλεως Χίου, Ψαρών και Οινουσσών, έτος ιδρύσεως 2007

Τρίτη, 10 Σεπτεμβρίου 2013

Αντικατάστασις των Εκκλησιαστικών Συμβουλίων για την περίοδο 2014-2017.

Οδηγία της Ιεράς Συνόδου για την αλλαγή των επιτρόπων από 1/1/2014 με το επισυναπτόμενο υπ' αριθμ. 3669/1638-9/9/2013 εγκύκλιο σημείωμα "Περί Αντικαταστάσεως των Εκκλησιαστικών Συμβουλίων" σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 7 του υπ'αριθμ 8/1979 Κανονισμού της Ιεράς Συνόδου " Περί Ιερών Ναών και Ενορίων ".

Δεν υπάρχουν σχόλια: