Ιστολόγιο "Σύνδεσμος Κληρικών Χίου" 12 χρόνια (2008-2020) συνεχούς και συνεπούς παρουσίας στο διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://syndesmosklchi.blogspot.gr/
Ἀπολυτίκιον Ἁγίου Ἰωάννου Χρυσοστόμου Ἦχος πλ. δ'. Ἡ τοῦ στόματός σου καθάπερ πυρσός ἐκλάμψασα χάρις, τὴν οἰκουμένην ἐφώτισεν, ἀφιλαργυρίας τῷ κόσμῳ θησαυροὺς ἐναπέθετο, τὸ ὕψος ἡμῖν τῆς ταπεινοφροσύνης ὑπέδειξεν. Ἀλλὰ σοῖς λόγοις παιδεύων, Πάτερ, Ἰωάννη Χρυσόστομε, πρέσβευε τῷ Λόγῳ Χριστῷ τῷ Θεῷ, σωθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν. Σύνδεσμος Κληρικών της Ιεράς Μητροπόλεως Χίου, Ψαρών και Οινουσσών, έτος ιδρύσεως 2007

Σάββατο, 20 Ιουλίου 2013

Περί κινητικότητας Εφημερίων

Αρχιμ. Χερουβείμ Βελέτζας
Ιεροκήρυξ Ι. Μ. Κερκύρας
Διευθυντής Προσωπικού Ι. Συνόδου

Μετά τον περιορισμό στον διορισμό νέων εφημερίων, λόγων των μέτρων που επιβλήθηκαν ένεκα της οικονομικής κρίσης που διάγουμε, δημιουργήθηκαν λανθασμένες εντυπώσεις και βεβιασμένες κρίσεις σχετικά με την κινητικότητα των Εφημερίων, και κατά πόσον επηρεάζεται, άμεσα ή έμμεσα, ο αριθμός των οργανικών θέσεων αυτών.
Η Ιερά Σύνοδος, με το υπ' αριθμ. 1551/803/16-4-2013 έγγραφο προς το Υπουργείο Παιδείας*, το οποίο κοινοποίησε σε όλες τις Ι. Μητροπόλεις, υπενθυμίζει ότι οι μνημονιακοί νόμοι ρυθμίζουν μεν θέματα μισθοδοσίας του κλήρου, όχι όμως και υπηρεσιακά – διοικητικά, τα οποία αφορούν στην εσωτερική οργάνωση και διοίκηση της Εκκλησίας, σύμφωνα δε με την κείμενη νομοθεσία (άρθρ. 36 και 37 ν.590/1977 και άρθρ 3 Καν. 230/2012) η οργανική θέση εφημερίου είναι αναπόσπαστα συνδεδεμένη με την Ενορία και τον ενοριακό Ι. Ναό. 
Επομένως, κατά την με οποιονδήποτε τρόπο κένωση μίας οργανικής θέσεως, λόγω συνταξιοδοτήσεως ή μεταθέσεως σε άλλη Ενορία ή σε άλλη Ι. Μητρόπολη ή αποσπάσεως στο εξωτερικό, η οργανική θέση εφημερίου της Ενορίας δεν χάνεται ούτε “μεταφέρεται”, αλλά παραμένει κενή, και όπως επισημαίνει η Ιερά Σύνοδος με την υπ' αριθμ. 2915/27-6-2011 Εγκύκλιο**, μετά τον περιορισμό των διορισμών νέων εφημερίων καθίσταται πλέον δυσχερής η πλήρωση των κενών. 
Ειδικά σε ότι αφορά στις μεταθέσεις εφημερίων από μία Ι. Μητρόπολη σε μία άλλη, ή ακόμα και σε έτερο εκκλησιαστικό κλίμα, οι πρόσφατοι νόμοι δεν επηρεάζουν την διαδικασία μεταθέσεως, η οποία προβλέπεται στους Ιερούς Κανόνες και έχει ενσωματωθεί στα άρθρ. 37 και 56 του ν. 590/1977, δηλαδή με την σύμφωνο γνώμη αμφοτέρων των εκκλησιαστικών Αρχών και με την χορήγηση Κανονικού Απολυτηρίου Γράμματος.
Στην περίπτωση αυτή δεν χάνεται ούτε μεταφέρεται η οργανική θέση εφημερίου: μία θέση αδειάζει και μία άλλη πληρώνεται, ενώ αυτό που ακολουθεί τον εφημέριο είναι η μισθοδοσία του, υπό την προϋπόθεση ότι η Ι. Μητρόπολη υποδοχής ανήκει στις εκκλησιαστικές επαρχίες της Εκκλησίας της Ελλάδος, της Εκκλησίας της Κρήτης ή τις Μητροπόλεις των Δωδεκανήσων.

Δημοσιεύτηκε στο περιοδικό ΕΦΗΜΕΡΙΟΣ, τ. Ιουλίου –Αυγούστου 2013

Δεν υπάρχουν σχόλια: