Ιστολόγιο "Σύνδεσμος Κληρικών Χίου" 12 χρόνια (2008-2020) συνεχούς και συνεπούς παρουσίας στο διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://syndesmosklchi.blogspot.gr/
Ἀπολυτίκιον Ἁγίου Ἰωάννου Χρυσοστόμου Ἦχος πλ. δ'. Ἡ τοῦ στόματός σου καθάπερ πυρσός ἐκλάμψασα χάρις, τὴν οἰκουμένην ἐφώτισεν, ἀφιλαργυρίας τῷ κόσμῳ θησαυροὺς ἐναπέθετο, τὸ ὕψος ἡμῖν τῆς ταπεινοφροσύνης ὑπέδειξεν. Ἀλλὰ σοῖς λόγοις παιδεύων, Πάτερ, Ἰωάννη Χρυσόστομε, πρέσβευε τῷ Λόγῳ Χριστῷ τῷ Θεῷ, σωθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν. Σύνδεσμος Κληρικών της Ιεράς Μητροπόλεως Χίου, Ψαρών και Οινουσσών, έτος ιδρύσεως 2007

Τετάρτη, 3 Ιουλίου 2013

Που μπορώ να εκτυπώσω την βεβαίωση 2012 για την επικουρική σύνταξη από το ΤΕΑΔΥ;

Για την αναζήτηση στο διαδίκτυο της βεβαίωσης της επικουρικής σύνταξης από το ΤΕΑΔΥ δείτε εδώ.

Η αναζήτηση γίνεται μέσω ΑΦΜ , ΑΜΚΑ και ΑΜΣ ή ΙΒΑΝ.

* σε περίπτωση προβλήματος δοκιμάστε και με το ΑΦΜ της συζύγου.
*Αναλυτικές οδηγίες

Αναδημοσίευση από

Δεν υπάρχουν σχόλια: