Ιστολόγιο "Σύνδεσμος Κληρικών Χίου" 12 χρόνια (2008-2020) συνεχούς και συνεπούς παρουσίας στο διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://syndesmosklchi.blogspot.gr/
Ἀπολυτίκιον Ἁγίου Ἰωάννου Χρυσοστόμου Ἦχος πλ. δ'. Ἡ τοῦ στόματός σου καθάπερ πυρσός ἐκλάμψασα χάρις, τὴν οἰκουμένην ἐφώτισεν, ἀφιλαργυρίας τῷ κόσμῳ θησαυροὺς ἐναπέθετο, τὸ ὕψος ἡμῖν τῆς ταπεινοφροσύνης ὑπέδειξεν. Ἀλλὰ σοῖς λόγοις παιδεύων, Πάτερ, Ἰωάννη Χρυσόστομε, πρέσβευε τῷ Λόγῳ Χριστῷ τῷ Θεῷ, σωθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν. Σύνδεσμος Κληρικών της Ιεράς Μητροπόλεως Χίου, Ψαρών και Οινουσσών, έτος ιδρύσεως 2007

Τρίτη, 11 Ιουνίου 2013

Διαβάστε online τα ΧΙΩΤΙΚΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΝΘΙΣΜΑΤΑ (τεύχος 8)


"Χιώτικα Πνευματικά Διανθίσματα"
Περιοδική έκδοση κοινωνικού και 
πνευματικού ενδιαφέροντος
ISSN 1792-8915
Διανέμεται δωρεάν
Υπεύθυνος σύνταξης: 
Γιώργος Φωτ. Παπαδόπουλος
Ταχ. Δ/νση: Θεοπόμπου 11 - 82100 Χίος
FAX: 2271024100, Κιν. Τηλ.: 6945268095
e-mail: geofotpapchi@yahoo.gr
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ - ΕΚΤΥΠΩΣΗ:
ΑΛΗΘΕΙΑ

Δεν υπάρχουν σχόλια: