Ιστολόγιο "Σύνδεσμος Κληρικών Χίου" 12 χρόνια (2008-2020) συνεχούς και συνεπούς παρουσίας στο διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://syndesmosklchi.blogspot.gr/
Ἀπολυτίκιον Ἁγίου Ἰωάννου Χρυσοστόμου Ἦχος πλ. δ'. Ἡ τοῦ στόματός σου καθάπερ πυρσός ἐκλάμψασα χάρις, τὴν οἰκουμένην ἐφώτισεν, ἀφιλαργυρίας τῷ κόσμῳ θησαυροὺς ἐναπέθετο, τὸ ὕψος ἡμῖν τῆς ταπεινοφροσύνης ὑπέδειξεν. Ἀλλὰ σοῖς λόγοις παιδεύων, Πάτερ, Ἰωάννη Χρυσόστομε, πρέσβευε τῷ Λόγῳ Χριστῷ τῷ Θεῷ, σωθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν. Σύνδεσμος Κληρικών της Ιεράς Μητροπόλεως Χίου, Ψαρών και Οινουσσών, έτος ιδρύσεως 2007

Παρασκευή, 7 Ιουνίου 2013

Το μάθημα της Τοπικής Ιστορίας στο 4ο Γυμνάσιο Χίου (Πιλοτικό)

Στα πλαίσια του μαθήματος της Τοπικής Ιστορίας οι μαθητές των τμημάτων Γ1, Γ2 και Γ3 του 4ου Γυμνασίου Χίου (Πιλοτικό) χωρισμένοι σε ομάδες 3-4 ατόμων εκπόνησαν κατά τη διάρκεια του Β΄ Τριμήνου του σχολικού έτους 2012-2013 τρία σε εκλαϊκευμένη μορφή βιβλία. Αυτά αφορούν αντίστοιχα στην Ιστορία της Ιεράς Σκήτης των Αγίων Πατέρων της Χίου (500 αντίτυπα – 48 σελ.), στην Ιστορία πέντε Καθολικών Ναών της Χίου (300 αντίτυπα – 32 σελ.) και στην Ιστορία της Ιεράς Νέας Μονής της Χίου (250 αντίτυπα – 48 σελ.). Αξίζει να αναφερθεί εδώ ότι η επιλογή των θεμάτων έγινε από τα ίδια τα παιδιά. 

Συντονιστής και καθοδηγητής των μαθητών υπήρξε καθ’ όλη τη διάρκεια της δράσης τους ο Θεολόγος – Καθηγητής του σχολείου κ. Κων/νος Γεωργ. Καρατζάς – Master Ιστορίας. Την εκτύπωση και βιβλιοδεσία των βιβλίων ανέλαβε ο εκδοτικός οίκος «άλφα πι» του Γιάννη Ν. Παληού. 

Όσον αφορά τώρα στο κόστος έκδοσης αυτό καλύφθηκε για το βιβλίο της Ιεράς Νέας Μονής από την ίδια τη Μονή, για το βιβλίο το σχετικό με τους πέντε Καθολικούς Ναούς από την Καθολική Επισκοπή Χίου και ανώνυμο δωρητή, και, τέλος, για την Ιερά Σκήτη των Αγίων Πατέρων από την ίδια τη Σκήτη και ανώνυμο δωρητή. Όλους τους παραπάνω τους ευχαριστούμε θερμά. Τα βιβλία θα διατεθούν δωρεάν στους μαθητές της Γ΄ Τάξης του σχολείου μας και σε Βιβλιοθήκες του νησιού μας.

 

Είμαστε βέβαιοι ότι οι παρούσες ομαδικές εργασίες θα αποτελέσουν ενθαρρυντικό παράδειγμα και πηγή έμπνευσης και για άλλες τέτοιου είδους μαθητικές δράσεις, οι οποίες θα έχουν ως βασικό σκοπό την ενίσχυση των προσπαθειών που γίνονται για την προβολή της ιστορικής παράδοσής του νησιού μας και το άνοιγμα του δημοσίου σχολείου στην κοινωνία.

Κων/νος Γεωργ. Καρατζάς
Θεολόγος Καθηγητής του 4ου Γυμνασίου Χίου – Μaster Ιστορίας

Δεν υπάρχουν σχόλια: