Ιστολόγιο "Σύνδεσμος Κληρικών Χίου" 12 χρόνια (2008-2020) συνεχούς και συνεπούς παρουσίας στο διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://syndesmosklchi.blogspot.gr/
Ἀπολυτίκιον Ἁγίου Ἰωάννου Χρυσοστόμου Ἦχος πλ. δ'. Ἡ τοῦ στόματός σου καθάπερ πυρσός ἐκλάμψασα χάρις, τὴν οἰκουμένην ἐφώτισεν, ἀφιλαργυρίας τῷ κόσμῳ θησαυροὺς ἐναπέθετο, τὸ ὕψος ἡμῖν τῆς ταπεινοφροσύνης ὑπέδειξεν. Ἀλλὰ σοῖς λόγοις παιδεύων, Πάτερ, Ἰωάννη Χρυσόστομε, πρέσβευε τῷ Λόγῳ Χριστῷ τῷ Θεῷ, σωθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν. Σύνδεσμος Κληρικών της Ιεράς Μητροπόλεως Χίου, Ψαρών και Οινουσσών, έτος ιδρύσεως 2007

Παρασκευή, 21 Ιουνίου 2013

Η μετακομιδή των λειψάνων του Ιερομάρτυρος και Εθνομάρτυρος Μητροπολίτου Χίου Πλάτωνος

Φωτογραφικά στιγμιότυπα από την μετακομιδή των ιερών λειψάνων του Ιερομάρτυρος και Εθνομάρτυρος Μητροπολίτου Χίου Πλάτωνος Φραγκιάδου του Νεομάρτυρος. (+1822) 


Τέλεση Επιμνημόσυνης Δέησης ενώπιον 
του ανδριάντα του Εθνομάρτυρος δίπλα 
στο Δημαρχιακό Μέγαρο Χίου. 
Παραλαβή του κυτίου με τα ιερά λείψανα 
και μεταφορά του με πομπή δια της Απλωταριάς 
στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Χίου. 
Απόλαβε τον θρόνο σου...
Τέλεση Δοξολογίας από τον Σεβασμιώτατο 
Μητροπολίτη Χίου, Ψαρών και Οινουσσών κ. Μάρκο
Εικόνα του Ιερομάρτυρα που φυλάσσεται στο νησί των Οινουσσών.
Οι φωτογραφίες είναι του π. Γ. Κ.

Δεν υπάρχουν σχόλια: