Ιστολόγιο "Σύνδεσμος Κληρικών Χίου" 14 χρόνια (2008-2022) συνεχούς και συνεπούς παρουσίας στο διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://syndesmosklchi.blogspot.gr/
Ἀπολυτίκιον Ἁγίου Ἰωάννου Χρυσοστόμου Ἦχος πλ. δ'. Ἡ τοῦ στόματός σου καθάπερ πυρσός ἐκλάμψασα χάρις, τὴν οἰκουμένην ἐφώτισεν, ἀφιλαργυρίας τῷ κόσμῳ θησαυροὺς ἐναπέθετο, τὸ ὕψος ἡμῖν τῆς ταπεινοφροσύνης ὑπέδειξεν. Ἀλλὰ σοῖς λόγοις παιδεύων, Πάτερ, Ἰωάννη Χρυσόστομε, πρέσβευε τῷ Λόγῳ Χριστῷ τῷ Θεῷ, σωθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν. Σύνδεσμος Κληρικών της Ιεράς Μητροπόλεως Χίου, Ψαρών και Οινουσσών, έτος ιδρύσεως 2007

Πέμπτη 14 Ιουνίου 2012

Συμμαχία της Αποστολής και του ΙΣΑ με την Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία


Άνοιγμα στις επιστημονικές εταιρείες κάνει το Ιατρείο Κοινωνικής Αποστολής που ίδρυσαν η Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών με τη ΜΚΟ της ΑΠΟΣΤΟΛΗ και ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών, ξεκινώντας τη συνεργασία τους με την Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία για τα περιστατικά του Ιατρείου Κοινωνικής Αποστολής που χρήζουν περαιτέρω καρδιολογικής διερεύνησης, πέραν της βασικής πρωτοβάθμιας καρδιολογικής εξέτασης που θα τελείται στο Ιατρείο Κοινωνικής Αποστολής. Ο ανασφάλιστος ασθενής θα εξετάζεται στο Ιατρείο και θα παραπέμπεται στο Καρδιολογικό Παράρτημα για περαιτέρω έλεγχο με εξειδικευμένες εξετάσεις (υπερηχογράφημα καρδιάς, τεστ κόπωσης και άλλες καρδιολογικές εξετάσεις). Επίσης, στο πλαίσιο του Ιατρείου Κοινωνικής Αποστολής, οι συμβαλλόμενοι φορείς θα πραγματοποιήσουν εκστρατείες για την παιδοκαρδιολογική προληπτική εξέταση του παιδικού πληθυσμού, που είναι αποκλεισμένος στις τοπικές κοινωνίες άγονων και παραμεθόριων περιοχών της νησιωτικής και ηπειρωτικής Ελλάδας.

Την Ίδρυση Παρατήματος του Ιατρείου Κοινωνικής Αποστολής στο Δήμο Ηλιούπολης ανακοίνωσαν ο Πρόεδρος του ΙΣΑ κ. Γιώργος Πατούλης, ο Γεν. Διευθυντής της ΜΚΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗ κ. Δήμτσας και ο Πρόεδρος της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας κ. Γιώργος Παρχαρίδης, στο πλαίσιο συμφώνου συνεργασίας που υπεγράφη, ώστε να δομηθεί ένα πλαίσιο στήριξης για την καρδιολογική εξέταση ευπαθών και ανασφάλιστων πολιτών του Ιατρείου Κοινωνικής Αποστολής.

Τόσο στο Ιατρείο όσο και στα παραρτήματα, δημιουργούμε ένα δίκτυο στήριξης στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας των ανασφάλιστων πολιτών, διενέργειας σημαντικών εργαστηριακών εξετάσεων και χορήγησης των απαραίτητων φαρμάκων στους εξεταζόμενους ασθενείς. Έτσι, σε περίπτωση που ο ασθενής εξεταστεί και κριθεί από το γιατρό ότι χρήζει φαρμακευτικής αγωγής, στο Ιατρείο υπάρχει η δυνατότητα να του προμηθευτεί, ανάλογα με τη διαθεσιμότητα, το φάρμακο που του χρειάζεται.

Το Κοινωνικό Φαρμακείο του Ιατρείου Κοινωνικής Αποστολής στηρίζουν ο ΣΦΕΕ, πολλές Φαρμακευτικές Εταιρείες και πολλοί εθελοντές φαρμακοποιοί. Αξιοσημείωτη κρίνεται η κοινωνική δράση του ΣΚΑΙ για τη συλλογή φαρμάκων σε υπηρεσίες τοπικών κοινωνιών, προκειμένου να χορηγηθούν σε ανασφάλιστους ασθενείς τα απαραίτητα φάρμακα που μπορούν πραγματικά να σώσουν ζωές.

Δεν υπάρχουν σχόλια: