Ιστολόγιο "Σύνδεσμος Κληρικών Χίου" 12 χρόνια (2008-2020) συνεχούς και συνεπούς παρουσίας στο διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://syndesmosklchi.blogspot.gr/
Ἀπολυτίκιον Ἁγίου Ἰωάννου Χρυσοστόμου Ἦχος πλ. δ'. Ἡ τοῦ στόματός σου καθάπερ πυρσός ἐκλάμψασα χάρις, τὴν οἰκουμένην ἐφώτισεν, ἀφιλαργυρίας τῷ κόσμῳ θησαυροὺς ἐναπέθετο, τὸ ὕψος ἡμῖν τῆς ταπεινοφροσύνης ὑπέδειξεν. Ἀλλὰ σοῖς λόγοις παιδεύων, Πάτερ, Ἰωάννη Χρυσόστομε, πρέσβευε τῷ Λόγῳ Χριστῷ τῷ Θεῷ, σωθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν. Σύνδεσμος Κληρικών της Ιεράς Μητροπόλεως Χίου, Ψαρών και Οινουσσών, έτος ιδρύσεως 2007

Παρασκευή, 15 Απριλίου 2011

Βυζαντινά κάλαντα του Λαζάρου

1 σχόλιο:

Αγγελική είπε...

Ηρθε ό Λάζαρος ήρθαν τά βάγια ήρθε καί ή Μάνα του ή κουκουβάγια,βάγια βάγια τών βαγιών τρώνε ψάρι καί κολιό καί τήν άλλη Κυριακή τρών τό κόκκινο αυγό.Τά λαικά κάλαντα τής Χίου,καί γέμιζαν οί νοικοκιρές τό καλαθάκι μέ κουλούρια καί κόκκινα αυγά