Ιστολόγιο "Σύνδεσμος Κληρικών Χίου" 12 χρόνια (2008-2020) συνεχούς και συνεπούς παρουσίας στο διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://syndesmosklchi.blogspot.gr/
Ἀπολυτίκιον Ἁγίου Ἰωάννου Χρυσοστόμου Ἦχος πλ. δ'. Ἡ τοῦ στόματός σου καθάπερ πυρσός ἐκλάμψασα χάρις, τὴν οἰκουμένην ἐφώτισεν, ἀφιλαργυρίας τῷ κόσμῳ θησαυροὺς ἐναπέθετο, τὸ ὕψος ἡμῖν τῆς ταπεινοφροσύνης ὑπέδειξεν. Ἀλλὰ σοῖς λόγοις παιδεύων, Πάτερ, Ἰωάννη Χρυσόστομε, πρέσβευε τῷ Λόγῳ Χριστῷ τῷ Θεῷ, σωθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν. Σύνδεσμος Κληρικών της Ιεράς Μητροπόλεως Χίου, Ψαρών και Οινουσσών, έτος ιδρύσεως 2007

Πέμπτη, 21 Απριλίου 2011

Έκκληση για επιστροφή της εικόνας της Παναγίας της Υπακοής.

Λάβαμε και δημοσιεύουμε άμεσα το παρακάτω ηλεκτρονικό μήνυμα:
Αγαπητοί μου πατέρες, 
Σας παρακαλώ θερμά να αναρτήσετε στην ιστοσελίδα σας την φωτ. της εικόνας της Αγ. Υπακοής, με το παρακάτω σύντομο κείμενο:
Η εικόνα της Παναγίας της Υπακοής, η οποία κλάπηκε πρόσφατα από την εκκλησία του Αγίου Λαζάρου του Λωβοκομείου. Την εικόνα αυτή, η οποία συνδέθηκε με τον Άγιο Άνθιμο (Βαγιάνο) την ευλαβείται όλη η Χίος και ειδικά οι κάτοικοι του Κοφινά. Γίνεται έκκληση η εικόνα να επιστραφεί, με κάθε τρόπο, ή όποιος μπορεί να βοηθήσει στον εντοπισμό της. 

ευχαριστώ θερμά,

ΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΗ!

Α. ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ

Ενώνουμε και μεις τη φωνή μας μαζί σας και από τη μια παρακαλούμε τον Παντοδύναμο Θεό και την Κυρία Θεοτόκο για την βοήθειά Τους, από την άλλη απευθύνουμε έκκληση για την επιστροφή της ιεράς εικόνας της Παναγίας της Υπακοής και παρακαλούμε όποιον μπορεί να βοηθήσει.
Πρωτοπρεσβύτερος Γεώργιος Κωνσταντίνου
Πρόεδρος Συνδέσμου Κληρικών Χίου

Δεν υπάρχουν σχόλια: