Ιστολόγιο "Σύνδεσμος Κληρικών Χίου" 12 χρόνια (2008-2020) συνεχούς και συνεπούς παρουσίας στο διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://syndesmosklchi.blogspot.gr/
Ἀπολυτίκιον Ἁγίου Ἰωάννου Χρυσοστόμου Ἦχος πλ. δ'. Ἡ τοῦ στόματός σου καθάπερ πυρσός ἐκλάμψασα χάρις, τὴν οἰκουμένην ἐφώτισεν, ἀφιλαργυρίας τῷ κόσμῳ θησαυροὺς ἐναπέθετο, τὸ ὕψος ἡμῖν τῆς ταπεινοφροσύνης ὑπέδειξεν. Ἀλλὰ σοῖς λόγοις παιδεύων, Πάτερ, Ἰωάννη Χρυσόστομε, πρέσβευε τῷ Λόγῳ Χριστῷ τῷ Θεῷ, σωθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν. Σύνδεσμος Κληρικών της Ιεράς Μητροπόλεως Χίου, Ψαρών και Οινουσσών, έτος ιδρύσεως 2007

Δευτέρα, 18 Απριλίου 2011

Ύμνοι της Μεγάλης Εβδομάδας (πρόταση)YΜΝΟΙ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ


Ανάλογα την διάρκεια των ύμνων που περιέχονται στις παρακάτω σελίδες, για την
ακρόαση σας θα πρέπει  να περιμένετε μερικά λεπτά το αυτόματο φόρτωμα των αντίστοιχων
αρχείων rm (Real Player), και να έχετε προεγκαταστήσει το πρόγραμμα Real Player.  
( Eπιλέξτε μια μέρα της Μεγάλης Εβδομάδος για να ακούσετε
τους κυριότερους ύμνους της συγκεκριμένης ημέρας )

Δεν υπάρχουν σχόλια: