Ιστολόγιο "Σύνδεσμος Κληρικών Χίου" 12 χρόνια (2008-2020) συνεχούς και συνεπούς παρουσίας στο διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://syndesmosklchi.blogspot.gr/
Ἀπολυτίκιον Ἁγίου Ἰωάννου Χρυσοστόμου Ἦχος πλ. δ'. Ἡ τοῦ στόματός σου καθάπερ πυρσός ἐκλάμψασα χάρις, τὴν οἰκουμένην ἐφώτισεν, ἀφιλαργυρίας τῷ κόσμῳ θησαυροὺς ἐναπέθετο, τὸ ὕψος ἡμῖν τῆς ταπεινοφροσύνης ὑπέδειξεν. Ἀλλὰ σοῖς λόγοις παιδεύων, Πάτερ, Ἰωάννη Χρυσόστομε, πρέσβευε τῷ Λόγῳ Χριστῷ τῷ Θεῷ, σωθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν. Σύνδεσμος Κληρικών της Ιεράς Μητροπόλεως Χίου, Ψαρών και Οινουσσών, έτος ιδρύσεως 2007

Παρασκευή, 29 Απριλίου 2011

Στοιχεια Εκκλησιαστικών Φορέων για την κατάρτιση των Φορέων της Γενικής Κυβέρνησης ζητάει το Υπ Παιδείας.

Στοιχεία Εκκλησιαστικών Φορέων για την κατάρτιση των Φορέων της Γενικής Κυβέρνησης ζήτησε το Υπ Παιδείας μέσω ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου μέσα στην Μεγάλη Εβδομάδα                    
   ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
        ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ                                                       
     ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
                             ------

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕKKΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Β’
Β                              ------


Βαθμός ασφαλείας:
Να διατηρηθεί μέχρι:
Μαρούσι        19- 4- 2011

Αρ. Πρωτ.    Βαθμός Προτερ.
                  47941 / Α1   


Τηλέφωνο :  210-344-21-88   210-344-2840
fax :  210-344-21-88
Ταχ. Διεύθυνση : Ανδρέα Παπανδρέου 37 
  
Μαρούσι  TK15180
Πληροφορίες :  Λεκού Αναστασία
Προς: α) Την Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών
                      και τις Ιερές Μητροπόλεις της
                 Εκκλησίας της Ελλάδος
                 (με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο)

            β) Την Αρχιεπισκοπή Κρήτης και
                 τις Ιερές Μητροπόλεις της
                 Εκκλησίας της Κρήτης
                 (με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο)

            γ)  Τις Ιερές Μητροπόλεις Δωδε-
                  κανήσου
                 (με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο)               
                  και
 
            δ)  Την Πατριαρχική Εξαρχία
                  Πάτμου

                  (ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΌ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΊΟ)


                ε)   Πανελλήνιο Ιερό Ίδρυμα
                  Ευαγγελιστρίας της Τήνου
                  (με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο)

          στ)    Ιερά Μονή Παναγίας Σουμελά
                   (με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο)

            ζ)     Αγαθοεργά Καταστήματα     
                   Ιωαννίνων 
                   (με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο)  

Θέμα: «Στοιχεία Εκκλησιαστικών Φορέων
             για την κατάρτιση του Μητρώου των Φορέων της Γενικής Κυβέρνησης»


Κοιν. :   Ελληνική Στατιστική Αρχή
              Πειραιώς 46 και Επονιτών
              Πειραιάς  Τ. Κ. 185 10 
Σας αποστέλλουμε αντίγραφο του με αρ. πρωτ. ΓΠ-135/28-2-2011 εγγράφου της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, που διαβιβάσθηκε στην υπηρεσία μας με το αρ. πρωτ. 42947/ΙΒ/7-4-2011 έγγραφο της Δ/νσης Οικονομικών Υποθέσεων του Υπ.Π.Δ.Β.Μ.Θ. καθώς και έντυπο με ζητηθέντα στοιχεία και επεξηγηματικό σχετικό σημείωμα και παρακαλούμε για τα εξής:
α) Την άμεση συμπλήρωση των ζητούμενων στοιχείων, όπως οικονομικά στοιχεία και λοιπές πληροφορίες, που αναφέρονται στο εν λόγω έντυπο και εξηγούνται στο επισυναπτόμενο σημείωμα και
β) Την αποστολή του εντύπου συμπληρωμένου, το συντομότερο δυνατόν, στην υπηρεσία μας με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στο e-mail: ekldioiks@minedu.gov.gr, προκειμένου τα ζητούμενα στοιχεία να διαβιβασθούν στην Ελληνική Στατιστική Αρχή για την κατάρτιση του Μητρώου των Φορέων της Γενικής Κυβέρνησης.                         Ο ΓΕΝΙΚΟΣ  Δ/ΝΤΗΣ
  


                                                                                        ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ  ΓΙΑΛΕΣΑΚΗΣ

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
-----ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ


Μαρούσι, 7 - 4 - 2011
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ


Αρ. Πρωτ. : 42947/ΙΒ            
ΤΜΗΜΑ Δ΄-----

 

 

Ταχ. Δ/νση : Ανδρέα  Παπανδρέου 37
ΠΡΟΣ :
1.
Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου και
Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (αρμοδιότητας του Υπ.Π.Δ.Β.Μ.Θ.)
Τ. Κ.  – Πόλη : 151 80 - Μαρούσι


Ιστοσελίδα : http://www.minedu.gov.gr


Πληροφορίες : Αθ. Δημητρούλης

2.
Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης
Τηλέφωνο : 210 344 3074

3.
Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας
FAX : 210 344 2391


E-mail : doy.mixanismos@minedu.gov.gr


4.

ΊΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΏΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΏΝ5.

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΌ ΙΝΣΤΙΤΟΎΤΟ

ΘΕΜΑ : Αποσπάσεις εκπαιδευτικών για το σχολι-
Στοιχεία Εποπτευόμενων Φορέων του Υπ.Π.Δ.Β.Μ.Θ. για την κατάρτιση του Μητρώου των Φορέων της Γενικής Κυβέρνησης

6.

ΑΝΏΤΑΤΕΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΈΣ ΑΚΑΔΗΜΊΕΣ ΑΘΗΝΏΝ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΊΚΗΣ, ΒΕΛΛΆΣ ΙΩΑΝΝΊΝΩΝ, ΚΡΉΤΗΣ 7.

ΑΡΧΉ ΔΙΑΣΦΆΛΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΌΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΏΤΑΤΗ ΕΚΠΑΊΔΕΥΣΗ (Α.ΔΙ.Π.) 8.

ΓΕΝΙΚΈΣ ΔΙΕΥΘΎΝΣΕΙΣ, ΔΙΕΥΘΎΝΣΕΙΣ, ΑΝΕΞΆΡΤΗΤΑ ΤΜΉΜΑΤΑ ΚΑΙ ΓΡΑΦΕΊΑ ΤΗΣ Κ. Υ. ΤΟΥ ΥΠ.Π.Δ.Β.Μ.Θ. (ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΆΚΛΗΣΗ ΝΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΘΕΊ ΆΜΕΣΑ ΣΤΟΥΣ ΕΠΟΠΤΕΥΌΜΕΝΟΥΣ ΦΟΡΕΊΣ)   


Σας διαβιβάζουμε το υπ.αριθμ. Γ.Π.-135/28-2-2011 έγγραφο της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής με θέμα «Στοιχεία Εποπτευόμενων Φορέων του Υπ.Π.Δ.Β.Μ.Θ. για την κατάρτιση του Μητρώου των Φορέων της Γενικής Κυβέρνησης» με τα ζητηθέντα στοιχεία και επεξηγηματικό σχετικό σημείωμα και παρακαλούμε για την άμεση συμπλήρωση και αποστολή τους με ηλεκτρονική και συμβατική αλληλογραφία.
Μαζί με την αποστολή αυτών των στοιχείων, οι φορείς που ανήκουν στο επίσημο Μητρώο Φορέων της Γενικής Κυβέρνησης παρακαλούνται να μας κοινοποιήσουν ηλεκτρονικά τα ονόματα των δύο Στατιστικών Ανταποκριτών, όπως ζητήθηκε με το αρ. πρωτ. 25297/ΙΒ/2-3-2011 έγγραφό μας, που έχουν ορίσει ως υπευθύνους για τη συμπλήρωση των στατιστικών στοιχείων της ΕΛ. ΣΤΑΤ. που αναφέρονται στο μνημόνιο συνεργασίας του Υπ.Π.Δ.Β.Μ.Θ. με την ΕΛ. ΣΤΑΤ.
Παρακαλούνται η Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης και η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας, αφού συλλέξουν τα στοιχεία των φορέων που εποπτεύουν, να τα αποστείλουν άμεσα στην Υπηρεσία μας.

Συνημμένα : πέντε (5) φύλλα.


ΔΙΕΥΚΡΙΝΉΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΆ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΠΛΉΡΩΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΛΌΓΟΥ

ΕΠΟΠΤΕΥΌΜΕΝΩΝ ΦΟΡΈΩΝ 


Οι εννοιολογικές διευκρινήσεις περιγράφονται στη συνέχεια ανά κωδικό μεταβλητής:

6. Νομικό καθεστώς: Περιγράφεται το νομικό καθεστώς του φορέα, π.χ. ΝΠΔΔ, ΑΕ, Μη Κερδοσκοπική Οργάνωση κλπ.

9. Κωδικός Οικονομικής Δραστηριότητας: Ο κωδικός αυτός παρέχεται σε κάθε φορέα με την απόκτηση ΑΦΜ. Είναι ο κωδικός οικονομικής δραστηριότητας με βάση την ταξινόμηση ΣΤΑΚΟΔ 2008. Η ταξινόμηση αυτή βρίσκεται στην ιστοσελίδα της ΕΛ.ΣΤΑΤ. στην ακόλουθη διεύθυνση:

http://www.statistics.gr/portal/page/portal/ESYE/PAGE-namingcodes

10. Σύντομη περιγραφή της δραστηριότητας του φορέα: Δίνεται σύντομη περιγραφή της οικονομικής δραστηριότητας του φορέα, όπως: παροχή περίθαλψης, υπηρεσίες πρόνοιας, υπηρεσίες μεταφοράς, βοηθητικές υπηρεσίες για τις μεταφορές, τεχνική υπηρεσία, ερευνητικό κέντρο, εκπαιδευτικό ίδρυμα, υπηρεσίες εκπαίδευσης κλπ.

11. Αριθμός απασχολουμένων: Καταγράφεται ο μέσος όρος σε ετήσια βάση (2009) των απασχολουμένων. Ως απασχολούμενοι του φορέα εννοούνται οι:

  • Μόνιμοι υπάλληλοι (με πλήρη ή μερική απασχόληση)
·         Τακτικοί υπάλληλοι με σύμβαση αορίστου χρόνου (με πλήρη ή μερική απασχόληση)
·         Υπάλληλοι ειδικών θέσεων (με πλήρη ή μερική απασχόληση)
·         Έκτακτοι υπάλληλοι με σύμβαση ορισμένου χρόνου (ημερομίσθιοι, ωρομίσθιοι) (με πλήρη ή μερική απασχόληση)
·         Απασχολούμενοι με συμβάσεις έργου κ.λ.π.

Οι αποσπασμένοι υπάλληλοι, θα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται στον αριθμό των απασχολουμένων του φορέα εφόσον  επιβαρύνουν  τις δαπάνες μισθοδοσίας του φορέα.

16.1 Έσοδα από πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών: Είναι τα έσοδα που πραγματοποιούνται από την πώληση αγαθών και υπηρεσιών. Στην αξία αυτή δεν συμπεριλαμβάνονται οι φόροι επί των προϊόντων (ΦΠΑ ή άλλοι φόροι πάνω στα προϊόντα), συμπεριλαμβάνονται όμως τυχόν επιδοτήσεις επί του προϊόντος. Ως επιδοτήσεις επί του προϊόντος εννοούνται εκείνες που καταβάλλονται ανά μονάδα παραγομένου αγαθού ή υπηρεσίας (π.χ. επιδότηση εισιτηρίου αστικής συγκοινωνίας)

16.2 Συνολικό ύψος από κρατικές επιχορηγήσεις: Οι κρατικές επιχορηγήσεις μπορεί να προέρχονται τόσο από τον τακτικό προϋπολογισμό όσο και από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων.

16.3 Λοιπά έσοδα: Έσοδα από εκμετάλλευση περιουσιακών στοιχείων (π.χ. ενοίκια), από τέλη και δικαιώματα, από χορηγίες ιδιωτών κλπ.

17.1 Δαπάνες για αμοιβές απασχολουμένων: Στις δαπάνες για αμοιβές απασχολουμένων θα πρέπει να καταχωρείται το συνολικό κόστος μισθοδοσίας συμπεριλαμβανομένου και των εργοδοτικών εισφορών. Οι αμοιβές των απασχολουμένων είναι:

·         Μισθοί και ημερομίσθια σε χρήμα: Είναι οι ακαθάριστες αμοιβές δηλαδή συμπεριλαμβάνονται οι κοινωνικές εισφορές, ο φόρος εισοδήματος κλπ, του απασχολούμενου που παρακρατούνται από τον εργοδότη και στη συνέχεια καταβάλλονται για λογαριασμό του απασχολούμενου. Περιλαμβάνονται οι βασικοί μισθοί, οι υπερωρίες, η νυχτερινή εργασία, δώρα Χριστουγέννων κλπ, επιδόματα μετακίνησης, προμήθειες, φιλοδωρήματα, έξοδα παράστασης, έκτακτες πληρωμές που δεν συνδέονται με συλλογικές συμβάσεις, στεγαστικά επιδόματα.  

  • Μισθοί και ημερομίσθια σε είδος: Μειωμένες τιμές σε δωρεάν ή επιδοτούμενα εστιατόρια στον χώρο εργασίας, υπηρεσίες στέγασης, στολές ή ρουχισμός που χρησιμοποιείται και εκτός εργασίας, υπηρεσίες οχημάτων, δωρεάν ταξίδια, δωρεάν τρόφιμα, εγκαταστάσεις για αθλητισμό, παιδικοί σταθμοί.

17.2 Δαπάνες ενδιάμεσης ανάλωσης: Είναι η αξία των αγαθών και των υπηρεσιών που αναλώνονται ως εισροές για την παραγωγική διεργασία. Εξαιρείται η ανάλωση των παγίων περιουσιακών στοιχείων που καταγράφεται ως ανάλωση (απόσβεση) παγίου κεφαλαίου.

17.4 Ιδιοπαραγωγή παγίου κεφαλαίου: Είναι οι δαπάνες που πραγματοποιούνται για τον ίδιο σχηματισμό παγίου κεφαλαίου από τον φορέα, όπως για την κατασκευή ειδικών εργαλειομηχανών και κατασκευών για ίδιο λογαριασμό ( η ιδιοπαραγωγή παγίου κεφαλαίου αφαιρείται από το κόστος παραγωγής).

17.5 Λοιποί φόροι επί της παραγωγής: Είναι οι φόροι που βαρύνουν τους φορείς ως αποτέλεσμα της παραγωγικής διεργασίας ανεξάρτητα της ποσότητας ή της αξίας των αγαθών και των υπηρεσιών που παράγονται ή πωλούνται. Λοιποί φόροι παραγωγής είναι: οι φόροι ιδιοκτησίας ή κτήσης, φόροι επί της χρήσης παγίων περιουσιακών στοιχείων, φόροι για διεθνείς συναλλαγές, φόροι για απόκτηση επιχειρηματικών και επαγγελματικών αδειών κλπ.Πηγή: efimeriosgr.blogspot.com/2011/04/433.html

Δεν υπάρχουν σχόλια: