Ιστολόγιο "Σύνδεσμος Κληρικών Χίου" 12 χρόνια (2008-2020) συνεχούς και συνεπούς παρουσίας στο διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://syndesmosklchi.blogspot.gr/
Ἀπολυτίκιον Ἁγίου Ἰωάννου Χρυσοστόμου Ἦχος πλ. δ'. Ἡ τοῦ στόματός σου καθάπερ πυρσός ἐκλάμψασα χάρις, τὴν οἰκουμένην ἐφώτισεν, ἀφιλαργυρίας τῷ κόσμῳ θησαυροὺς ἐναπέθετο, τὸ ὕψος ἡμῖν τῆς ταπεινοφροσύνης ὑπέδειξεν. Ἀλλὰ σοῖς λόγοις παιδεύων, Πάτερ, Ἰωάννη Χρυσόστομε, πρέσβευε τῷ Λόγῳ Χριστῷ τῷ Θεῷ, σωθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν. Σύνδεσμος Κληρικών της Ιεράς Μητροπόλεως Χίου, Ψαρών και Οινουσσών, έτος ιδρύσεως 2007

Τρίτη, 2 Νοεμβρίου 2010

Ιατρικός Σύλλογος: το δρόμο των φαρμακοποιών σκέφτονται και οι γιατροί για τα δεδουλευμένα του ΟΠΑΔ

Τρ 2/11/2010 
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Με αφορμή την απόφαση του Φαρμακευτικού Συλλόγου Χίου να διακόψει την παροχή φαρμάκων με πίστωση σε ασφαλισμένους του Ο.Π.Α.Δ και της Δ.Ε.Η., ο Ιατρικός Σύλλογος Χίου εκφράζει τη συμπαράσταση του στις κινητοποιήσεις των Φαρμακοποιών, θεωρεί δίκαιη την αγανάκτηση και λογικά τα αιτήματά του κλάδου.

Με την ευκαιρία ο Ιατρικός Σύλλογος Χίου θέλει να γνωστοποιήσει για μία ακόμη φορά στους ασφαλισμένους ότι ο Ο.Π.Α.Δ. συνεχίζει την υπέρμετρη καθυστέρηση της εξόφλησης των δεδουλευμένων των ιατρών , η οποία ξεπερνά τους δέκα μήνες . Δυστυχώς ο Ο.Π.Α.Δ παρά τις επανηλειμένες επαφές και διαμαρτυρίες μας δεν κάνει καμία προσπάθεια επίλυσης του προβλήματος.
Φυσικά συνεχίζεται και η καθυστέρηση από την πλευρά του Ο.Π.Α.Δ. να δώσει λύση και σε άλλα σημαντικά αιτήματά μας, όπως η άμεση αναπροσαρμογή των αμοιβών των ιατρικών πράξεων που είναι καθηλωμένες πάνω από 15 χρόνια , η διεκδίκηση της υπογραφής συλλογικής σύμβασης εργασίας με τον Ο.Π.Α.Δ, αλλά και η στελέχωση του οργανισμού με επαρκές προσωπικό και η μηχανοργάνωσή του.
Αντίθετα ο Ο.Π.Α.Δ. ετοιμάζεται με τυμπανοκρουσίες να εγκαινιάσει την ηλεκτρονική συνταγογράφηση, φυσικά με την απαίτηση όλο το βάρος του εγχειρήματος να το σηκώσουν και πάλι οι ιατροί.

Ο Ιατρικός Σύλλογος Χίου επιφυλλάσεται να προχωρήσει σε κινητοποιήσεις εάν στο επόμενο χρονικό διάστημα ο Ο.Π.Α.Δ δεν προχωρήσει σε τακτική εξόφληση των δεδουλευμένων των ιατρών . 

Ελπίζουμε στην κατανόηση και συμπαράσταση των ασφαλισμένων στα δίκαια αιτήματά μας .

Δεν υπάρχουν σχόλια: