Ιστολόγιο "Σύνδεσμος Κληρικών Χίου" 12 χρόνια (2008-2020) συνεχούς και συνεπούς παρουσίας στο διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://syndesmosklchi.blogspot.gr/
Ἀπολυτίκιον Ἁγίου Ἰωάννου Χρυσοστόμου Ἦχος πλ. δ'. Ἡ τοῦ στόματός σου καθάπερ πυρσός ἐκλάμψασα χάρις, τὴν οἰκουμένην ἐφώτισεν, ἀφιλαργυρίας τῷ κόσμῳ θησαυροὺς ἐναπέθετο, τὸ ὕψος ἡμῖν τῆς ταπεινοφροσύνης ὑπέδειξεν. Ἀλλὰ σοῖς λόγοις παιδεύων, Πάτερ, Ἰωάννη Χρυσόστομε, πρέσβευε τῷ Λόγῳ Χριστῷ τῷ Θεῷ, σωθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν. Σύνδεσμος Κληρικών της Ιεράς Μητροπόλεως Χίου, Ψαρών και Οινουσσών, έτος ιδρύσεως 2007

Πέμπτη, 25 Νοεμβρίου 2010

Συνεδρίαση Δ. Σ. Συνδέσμου Κληρικών Χίου.

Την Δευτέρα 22 Νοεμβρίου 2010 συνεδρίασε το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου Κληρικών Χίου στο γραφείο της οδού Αλεξάνδρου Παχνού 3 στη Χίο, κατόπιν προσκλήσεως του Προέδρου Πρωτοπρεσβυτέρου Γεωργίου Κωνσταντίνου.
Στη συνεδρίαση υπήρξε πλήρης απαρτία παρόντων μετά του Προέδρου και των Πρωτοπρεσβυτέρου Ιωάννου Κοντού Αντιπροέδρου, Πρωτοπρεσβυτέρου Δημητρίου Πύρρου Γενικού Γραμματέα, Πρεσβυτέρου Δημητρίου Μαρμαρά Ταμία και των Μελών Πρωτοπρεσβυτέρου Μαρκέλλου Μαλαφή, Οικονόμου Αλέξανδρου Κατσαρού και Οικονόμου Γεωργίου Γεώργαλου.
Το Δ. Σ. ασχολήθηκε και έλαβε αποφάσεις σε όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.
Το Δ. Σ. ιδιαιτέρως ασχολήθηκε με την λεγόμενη "Κάρτα του Πολίτη", αλλά και με το ιδιαίτερο πρόβλημα που έχει προκύψει στη Χίο με τη μη χορήγηση φαρμάκων επί πιστώσει λόγω των οφειλών του Ο.Π.Α.Δ. στους φαρμακοποιούς.
Για το θέμα της "Κάρτας του Πολίτη" τα μέλη του Δ. Σ. εξέφρασαν την ανησυχία τους και τον έντονο προβληματισμό τους και αποφάσισαν ομόφωνα να παρακολουθήσουν τις αποφάσεις και ενέργειες της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος και του αδελφού Ιερού Συνδέσμου Κληρικών Ελλάδος και ανάλογα να εισηγηθούν στην επόμενη Γενική Συνέλευση των μελών του Συνδέσμου.
Για το θέμα της μη χορήγησης φαρμάκων επί πιστώσει λόγω χρεών του Ο.Π.Α.Δ. προς τους φαρμακοποιούς της Χίου, το Δ. Σ. αποφάσισε ομόφωνα να διαμαρτυρηθεί έντονα προς το αρμόδιο Υπουργείο και τον Ο.Π.Α.Δ. γιατί με δική τους ευθύνη ταλαιπωρούνται τόσο οι αδελφοί μας συμπρεσβύτεροι και τα μέλη των οικογενειών τους, όσο και όλοι οι ασφαλισμένοι στον Ο.Π.Α.Δ., που ενώ υποβάλλονται σε όλες ανελλιπώς τις κρατήσεις από το μισθό τους, πρέπει να ταλαιπωρούνται εξαιτίας της ασυνέπειας του ταμείου της υγειονομικής τους περίθαλψης! 
Και σαν να μην έφθαναν αυτά ο Ο.Π.Α.Δ. στα πλαίσια των περικοπών που κάνει δεν δικαιολογεί σειρά μικροβιολογικών και απεικονιστικών εξετάσεων προληπτικού χαρακτήρα!
Τέλος το Δ. Σ. εξουσιοδότησε σχετικά τον Πρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα για τις απαραίτητες ενέργειες που αφορούν τη διεκπεραίωση των ανωτέρω θεμάτων.

Δεν υπάρχουν σχόλια: