Ιστολόγιο "Σύνδεσμος Κληρικών Χίου" 12 χρόνια (2008-2020) συνεχούς και συνεπούς παρουσίας στο διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://syndesmosklchi.blogspot.gr/
Ἀπολυτίκιον Ἁγίου Ἰωάννου Χρυσοστόμου Ἦχος πλ. δ'. Ἡ τοῦ στόματός σου καθάπερ πυρσός ἐκλάμψασα χάρις, τὴν οἰκουμένην ἐφώτισεν, ἀφιλαργυρίας τῷ κόσμῳ θησαυροὺς ἐναπέθετο, τὸ ὕψος ἡμῖν τῆς ταπεινοφροσύνης ὑπέδειξεν. Ἀλλὰ σοῖς λόγοις παιδεύων, Πάτερ, Ἰωάννη Χρυσόστομε, πρέσβευε τῷ Λόγῳ Χριστῷ τῷ Θεῷ, σωθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν. Σύνδεσμος Κληρικών της Ιεράς Μητροπόλεως Χίου, Ψαρών και Οινουσσών, έτος ιδρύσεως 2007

Πέμπτη, 25 Νοεμβρίου 2010

Αποφάσεις Δ. Σ. Ιερού Συνδέσμου Κληρικών Ελλάδος

ΔΕΛΤΙΟΝ ΤΥΠΟΥ

Συνήλθε σε συνεδρία την 23ην Νοεμβρίου 2010 το Δ.Σ. του Ιερού Συνδέσμου Κληρικών Ελλάδος κατόπιν προσκλήσεως του Προέδρου του Πρωτοπρεσβυτέρου Γεωργίου Σελλή, καί ασχολήθηκε με τα θέματα της ημερησία διατάξεως.

Το Δ.Σ. του Ι.Σ.Κ.Ε., ομοφώνως εξέφρασε τις έντονες ανησυχίες του καί τους προβληματισμούς του σχετικά με τήν λεγομένη " Κάρτα του Πολίτη" πού ήδη η Πολιτεία δρομολογεί πρός εφαρμογή. 

Το Δ.Σ. πιστεύει ακράδαντα πως η ως άνω " Κάρτα του Πολίτη" παραβιάζει κατάφωρα ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα καί καταρρακώνει την ελευθερία του ανθρώπου. 

Αποφάσισε δε κατά πλειοψηφία να αναμένει την τελική και επίσημη θέση της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος και αναλόγως να εκφραστεί.
Κατά την ως άνω συνεδρία το Δ.Σ. του Ι.Σ.Κ.Ε., ομοφώνως αποφάσισε: 

1) Νά αποστείλει έγγραφο προς την Υπουργό Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, διά του οποίου θα εκφράζει την αντίθεσή του με τά σχέδια του Υπουργείου διά τό μάθημα των Θρησκευτικών και θά ζητεί να παραμείνει υποχρεωτικό και ομολογιακού χαρακτήρα.

2) Να αποστείλει έγγραφα προς την Ιερά Σύνοδο της Εκκλησίας της Ελλάδος διά των οποίων θα ζητείται: 
α) Η μη ανάγνωση των λειτουργικών κειμένων στην δημοτική όπως δυστυχώς γίνεται σήμερα σε ορισμένες Μητροπόλεις.
β) Να γίνει νομοθετική ρύθμιση έτσι ώστε όλοι οι εν ενεργεία Εφημέριοι νά καταβάλουν ένα ελάχιστο ποσοστό εκ της μισθοδοσίας των ως συνδρομή πρός τον Ι.Σ.Κ.Ε., έτσι ώστε όλοι οι Εφημέριοι αυτοδικαίως να είναι μέλη του Ιερού Συνδέσμου Κληρικών Ελλάδος.
γ) Νά συμμετάσχει εκπρόσωπος των Εφημερίων στις συνεδριάσεις της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου όταν συζητώνται και αποφασίζονται σ’ αυτήν αμιγώς Εφημεριακά θέματα.
Τέλος το Δ.Σ. αποφάσισε η ετήσια Γενική Συνέλευση των μελών του Ι.Σ.Κ.Ε., να πραγματοποιηθεί το πρώτο δεκαπενθήμερο του μηνός Φεβρουαρίου 2011.
Διά την ακριβή ημερομηνία, τον τόπο, τά θέματα καί τους εισηγητάς της Γ.Σ. θά υπάρξει νέα ενημέρωση. 

ΕΚ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΥΠΟΥ ΤΟΥ Ι.Σ.Κ.Ε

Δεν υπάρχουν σχόλια: