Ιστολόγιο "Σύνδεσμος Κληρικών Χίου" 12 χρόνια (2008-2020) συνεχούς και συνεπούς παρουσίας στο διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://syndesmosklchi.blogspot.gr/
Ἀπολυτίκιον Ἁγίου Ἰωάννου Χρυσοστόμου Ἦχος πλ. δ'. Ἡ τοῦ στόματός σου καθάπερ πυρσός ἐκλάμψασα χάρις, τὴν οἰκουμένην ἐφώτισεν, ἀφιλαργυρίας τῷ κόσμῳ θησαυροὺς ἐναπέθετο, τὸ ὕψος ἡμῖν τῆς ταπεινοφροσύνης ὑπέδειξεν. Ἀλλὰ σοῖς λόγοις παιδεύων, Πάτερ, Ἰωάννη Χρυσόστομε, πρέσβευε τῷ Λόγῳ Χριστῷ τῷ Θεῷ, σωθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν. Σύνδεσμος Κληρικών της Ιεράς Μητροπόλεως Χίου, Ψαρών και Οινουσσών, έτος ιδρύσεως 2007

Τρίτη, 30 Νοεμβρίου 2010

Η Σύγκλητος του Καποδιστριακού σχετικά με την κατάργηση του τμήματος κοινωνικής θεολογίας

Η Σύγκλητος του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών ύστερα από διεξοδική συζήτηση για το Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας σε συνδυασμό και με την επιστολή του Υφυπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, κ. Ι. Πανάρετου αποφάσισε τα εξής:

1. Με την επιστολή του ο κ. Υφυπουργός επιχειρεί μια πρωτοφανή ωμή και βάναυση παρέμβαση στο αυτοδιοίκητο του Πανεπιστημίου και στην επιστημονική του αυτοτέλεια. Η Σύγκλητος δεν συμμερίζεται την τακτική της μετωπικής αντιπαράθεσης, που εγκαινιάζει ο Υφυπουργός με το ύφος και το πνεύμα της επιστολής του, και εκφράζει την ανησυχία της μήπως είναι αυτή δείγμα μιας ανάλογης αντίληψης για τα κρίσιμα θέματα της Ανώτατης Εκπαίδευσης και του χαρακτήρα του Δημόσιου Πανεπιστημίου, τα οποία αυτόν τον καιρό το Υπουργείο έχει θέσει σε διαβούλευση.

2. Η επιστολή του Υφυπουργού δεν στοχεύει μόνο στην αποτύπωση φαινομένων οικογενειοκρατίας, αδιαφάνειας και αναξιοκρατίας, τα οποία το ίδιο το Πανεπιστήμιο έχει καταδικάσει, αλλά και στη σπίλωση του συνόλου των μελών Δ.Ε.Π. του Τμήματος. Οι εμπεριεχόμενες στην επιστολή προσωπικές διαπιστώσεις και οι ανεπίτρεπτες γενικεύσεις στοχεύουν εκτός των άλλων και στην επιρροή της κοινής γνώμης, ώστε να παγιωθεί η στρεβλή πεποίθηση ότι το Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας και ολόκληρο το οικοδόμημα του δημόσιου Πανεπιστημίου είναι σαθρό, αδιαφανές και κοινωνικά αδιάφορο. Αυτό δηλώνει π.χ. η απερίφραστα διατυπωμένη πεποίθηση του Υφυπουργού, ότι όλα τα μέλη ΔΕΠ του Τμήματος Κοινωνικής Θεολογίας είναι μεταξύ τους «συγγενείς πάσης φύσεως», όταν μεταξύ αυτών μόνο δύο έχουν συγγενική σχέση και αυτή εξ αγχιστείας. Η απόφαση κατάργησης ενός Πανεπιστημιακού Τμήματος δεν μπορεί να χρησιμοποιείται στην επιστολή του Υφυπουργού ως μέτρο πολιτικού εντυπωσιασμού υπό το βάρος γεγονότων και παρανομιών που συνέβησαν στο συγκεκριμένο Τμήμα κατά το παρελθόν. Γεγονότα και τυχόν παρανομίες, που είναι απολύτως καταδικαστέα στην πανεπιστημιακή μας κοινότητα, δεν μας επιτρέπουν να καταδικάσουμε εσαεί το Τμήμα και τους φοιτητές του, και μάλιστα υπό το βάρος συσσωρευμένων αρνητικών περιστατικών.

3. Το Πανεπιστήμιο Αθηνών με ειλικρίνεια και ευθύτητα ανέλαβε και αναλαμβάνει τις ευθύνες του σε ό,τι έχει, κατά το παρελθόν, συμβεί στο συγκεκριμένο Τμήμα και έχει αποφασιστικά παρέμβει για τον έλεγχο και την ακύρωση αποφάσεων. Με βάση το πόρισμα της Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης που διεξήχθη με πρωτοβουλία του Πανεπιστημίου, τα θέματα εκείνα που άπτονται της δικαιοσύνης έχουν ήδη διαβιβασθεί στον Εισαγγελέα, ενώ παράλληλα επίκειται πειθαρχικός έλεγχος για να αποδοθούν οι διοικητικές ευθύνες προς πάσα κατεύθυνση. Τα προβλήματα που ανέκυψαν είναι πρωτίστως ακαδημαϊκά και εστιάζονται στον βασικό πυρήνα της δεοντολογίας που έχει κατάφωρα παραβιασθεί. Η Σύγκλητος επισημαίνει, όμως, και την ευθύνη του εποπτεύοντος Υπουργείου κατά την άσκηση των καθηκόντων του στο παρελθόν ως προς τη νομιμότητα των ενεργειών του Τμήματος Κοινωνικής Θεολογίας. Σε κάθε περίπτωση η απόφαση για κατάργηση του Τμήματος δεν μπορεί να στηρίζεται σε, υπό δικαστική ή διοικητική διερεύνηση, κατηγορίες εναντίον συγκεκριμένων προσώπων και να προηγείται της έκδοσης απόφασης της Δικαιοσύνης και άλλων Οργάνων, ούτε και να προσπαθεί να την προκαταλάβει.

4. Τα γνωστικά αντικείμενα που θεραπεύει εκπαιδευτικά και ερευνητικά το Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας έχουν την επιστημονική αυτοτέλεια και την απαιτούμενη διεπιστημονική συνέργεια με ορισμένα αντικείμενα του Τμήματος Θεολογίας. Η διεπιστημονική προσέγγιση θεωρείται ουσιαστική συνιστώσα για την πρόοδο των επιστημών και ιδιαίτερα όταν πρόκειται για διαφορετικούς κλάδους της θεολογικής επιστήμης. Σε κάθε περίπτωση η διαμόρφωση των γνωστικών αντικειμένων και των επιστημονικών περιοχών δεν είναι θέμα πολιτικό, αλλά κατ' εξοχήν θέμα ακαδημαϊκό, και ως εκ τούτου εμπίπτει αποκλειστικά στις αρμοδιότητες των συλλογικών οργάνων του Πανεπιστημίου μας.

5. Η Σύγκλητος προβληματίζεται σοβαρά για την τύχη τόσο των προπτυχιακών όσο και των μεταπτυχιακών φοιτητών του Τμήματος στην περίπτωση που το Υπουργείο προχωρήσει στην κατάργησή του. Είναι προφανές ότι οι φοιτητές που θα ενταχθούν στο Τμήμα Θεολογίας θα υποχρεωθούν να παρακολουθήσουν περισσότερα μαθήματα και, επομένως, θα έχουν αυξημένο κόστος οι οικογένειές τους και επιμήκυνση του χρόνου σπουδών. Τα περισσότερα προβλήματα θα αντιμετωπίσουν οι πλέον των 300 μεταπτυχιακοί φοιτητές, οι οποίοι δεν θα έχουν το ανάλογο Π.Μ.Σ. για να συνεχίσουν τις σπουδές τους και να εντάξουν τα Διπλώματα Εξειδίκευσης και τα Διδακτορικά τους.

6. Κατάργηση του Τμήματος Κοινωνικής Θεολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών με την αιτιολογία ότι δεν αντιστοιχεί σε αυτοτελές γνωστικό αντικείμενο σημαίνει και κατάργηση και ανάλογου Τμήματος άλλου Πανεπιστημίου; Με ποια επιστημονικά κριτήρια εκείνο κρίνεται απαραίτητο και τούτο περιττό; Προβληματίζεται, επίσης, το Υπουργείο για την τύχη της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, όταν είναι γνωστό ότι Σχολή χωρίς Τμήμα δεν υφίσταται ή σκέπτεται να εντάξει το Τμήμα Θεολογίας σε άλλη Σχολή; Μπορούμε τόσο εύκολα και αδόκιμα να καταργήσουμε στην πράξη την αρχαιότερη Σχολή του αρχαιότερου Πανεπιστημίου της χώρας;

7. Η Σύγκλητος θέλει να πιστεύει ότι η άστοχη σε πολλά σημεία επιστολή του Υφυπουργού δεν θα ενταχθεί στην επιχειρηματολογία όσων στρέφονται κατά του Δημόσιου Πανεπιστημίου και της επιζητούμενης αυτοδιοίκησής του. Η αυθαίρετη κατάργηση του Τμήματος Κοινωνικής Θεολογίας από τον Υφυπουργό θα συσσωρεύσει νέα προβλήματα σε βάρος των χιλίων πεντακοσίων και πλέον φοιτητών του Τμήματος αλλά και των αποφοίτων, και θα πυροδοτήσει συνεχείς εντάσεις μεταξύ όλων των φοιτητών του Ιδρύματος. Αντίθετα, η απερίφραστη καταδίκη όσων συνέβησαν, η τιμωρία των υπευθύνων και η ενίσχυση της διαφάνειας και των κανόνων δεοντολογίας θα μας επιτρέψει να πορευτούμε στο μέλλον με γνώμονα τις ηθικές και πνευματικές μας αξίες και να οικοδομήσουμε ένα Δημόσιο Πανεπιστήμιο που διακρίνεται για την προσφορά του στην κοινωνία.

8. Για όλους αυτούς τους λόγους, η Σύγκλητος του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών αντιτίθεται πλήρως στην προτεινόμενη από τον κ. Υφυπουργό άμεση κατάργηση του Τμήματος Κοινωνικής Θεολογίας.

Δεν υπάρχουν σχόλια: