Ιστολόγιο "Σύνδεσμος Κληρικών Χίου" 12 χρόνια (2008-2020) συνεχούς και συνεπούς παρουσίας στο διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://syndesmosklchi.blogspot.gr/
Ἀπολυτίκιον Ἁγίου Ἰωάννου Χρυσοστόμου Ἦχος πλ. δ'. Ἡ τοῦ στόματός σου καθάπερ πυρσός ἐκλάμψασα χάρις, τὴν οἰκουμένην ἐφώτισεν, ἀφιλαργυρίας τῷ κόσμῳ θησαυροὺς ἐναπέθετο, τὸ ὕψος ἡμῖν τῆς ταπεινοφροσύνης ὑπέδειξεν. Ἀλλὰ σοῖς λόγοις παιδεύων, Πάτερ, Ἰωάννη Χρυσόστομε, πρέσβευε τῷ Λόγῳ Χριστῷ τῷ Θεῷ, σωθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν. Σύνδεσμος Κληρικών της Ιεράς Μητροπόλεως Χίου, Ψαρών και Οινουσσών, έτος ιδρύσεως 2007

Τετάρτη, 2 Ιανουαρίου 2013

Ανακοίνωση για το πρόβλημα με τη μισθοδοσία των εφημερίων και εκκλησιαστικών υπαλλήλων.

Αγαπητοί αναγνώστες του Κ.Ε.Π. εφημερίων και Εκκλησιαστικών Υπαλλήλων επειδή διαμορφώνεται ένα κλίμα έντονης ανησυχίας στους εφημερίους και συναδέλφους από τις κατά τόπους ΔΟΥ σας ενημερώνουμε ότι η μισθοδοσία του μηνός Ιανουαρίου 2013 τεχνικά δεν μπορεί να εκτελεσθεί από τις ΔΟΥ διότι η εφαρμογή του taxisnet δεν "ανοίγει" εάν δεν έχει πληρωθεί το Α δεκαπενθήμερο στις 24/12/2012.

Όπως γνωρίζεται οι μισθολογικές μας καταστάσεις εκτελούνται μηνιαία.
Συνεπώς αντικειμενικά δεν "ανοίγει" το σύστημα στους εφοριακούς υπαλλήλους. 
Από την άλλη πλευρά για να εκτελεσθεί η μισθοδοσία απο την ΕΑΠ πέρα από το νομοθετικό πρόβλημα, θα έπρεπε να είχαν σταλεί τα σχετικά αρχεια xml μέχρι της 15 Δεκεμβρίου 2012.
Όμως μετά από σχετικές ενέργειες της ΙΕΡΑΣ ΣΥΝΟΔΟΥ τις οποίες επιβεβαιώσαμε και μετά από τηλεφωνική επικοινωνία σήμερα ( 2/1/2013 ώρα 9:00 πμ) με τον προϊστάμενο της Ενιαίας Αρχής Πληρωμών κ. Παύλου Κωνσταντίνο και κατόπιν αναλυτικής διατύπωσης των τεχνικών προβλημάτων που προκύπτουν από την έκδοση της επισυναπτόμενης εγκυκλίου, μας διαβεβαίωσε ότι θα υποβάλει σήμερα στην πολιτική ηγεσία του υπουργείου αίτημα για επανεξέταση ή για παράταση της ένταξής μας στις διαδικασίες της ΕΑΠ .

Με εκτίμηση 
οι συντελεστες του www. efimerios.gr

Σχόλιο
Το ερώτημα που τίθεται είναι ποιός ευθύνεται γι' αυτήν την κατάσταση και ποιός θα λογοδοτήσει στον εφημεριακό κλήρο και τους λαϊκούς αδελφούς; Μάλλον κανένας! Για όλα τα ανωτέρω είχαμε ενημέρωση μόνον από το Κ.Ε.Π. Εφημερίων και Εκκλησιαστικών Υπαλλήλων, τους συντελεστές του οποίου ευχαριστούμε. 
Πρωτοπρεσβύτερος Γεώργιος Κωνσταντίνου
Πρόεδρος Συνδέσμου Κληρικών Ιεράς Μητροπόλεως
Χίου, Ψαρών και Οινουσσών.

Δεν υπάρχουν σχόλια: