Ιστολόγιο "Σύνδεσμος Κληρικών Χίου" 12 χρόνια (2008-2020) συνεχούς και συνεπούς παρουσίας στο διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://syndesmosklchi.blogspot.gr/
Ἀπολυτίκιον Ἁγίου Ἰωάννου Χρυσοστόμου Ἦχος πλ. δ'. Ἡ τοῦ στόματός σου καθάπερ πυρσός ἐκλάμψασα χάρις, τὴν οἰκουμένην ἐφώτισεν, ἀφιλαργυρίας τῷ κόσμῳ θησαυροὺς ἐναπέθετο, τὸ ὕψος ἡμῖν τῆς ταπεινοφροσύνης ὑπέδειξεν. Ἀλλὰ σοῖς λόγοις παιδεύων, Πάτερ, Ἰωάννη Χρυσόστομε, πρέσβευε τῷ Λόγῳ Χριστῷ τῷ Θεῷ, σωθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν. Σύνδεσμος Κληρικών της Ιεράς Μητροπόλεως Χίου, Ψαρών και Οινουσσών, έτος ιδρύσεως 2007

Πέμπτη, 3 Ιανουαρίου 2013

Το Κ.Ε.Π. εφημερίων για τη μισθοδοσία Ιανουαρίου 2013

Έκτακτη ανακοίνωση

Η σημερινή ενημέρωση από την Ενιαία Αρχή Πληρωμών είναι ότι η διαδικασία μισθοδοσίας των Μητροπολιτών των Εφημερίων και των Εκκλησιαστικών Υπαλλήλων θα συνεχιστεί από τις κατά τόπους ΔΟΥ κανονικά για τον Ιανουάριο του 2013 και για χρονικό διάστημα που δεν έχει προσδιοριστεί ακόμα διότι δεν έχει εκτιμηθεί ο χρόνος που χρειάζονται οι 97 Ιερές Μητροπόλεις για την προσαρμογή τους στα νέα δεδομένα και τις ανάγκες της Ενιαίας Αρχής Πληρωμών. 

Μέχρι την επόμενη Δευτέρα αναμένεται να εκδοθεί από το ΓΛΚ η σχετική Εγκύκλιος. 

Το ως άνω πρόβλημα αντιμετωπίστηκε επιτυχώς χάρη στην άμεση ανταπόκριση των αρμοδίων υπηρεσιών της Ιερά Συνόδου και του προϊσταμένου της ΕΑΠ στις οχλήσεις μας, τους οποίους και ευχαριστούμε. 

Οι συντελεστές του Κ.Ε.Π. Εφημερίων

Δεν υπάρχουν σχόλια: