Ιστολόγιο "Σύνδεσμος Κληρικών Χίου" 12 χρόνια (2008-2020) συνεχούς και συνεπούς παρουσίας στο διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://syndesmosklchi.blogspot.gr/
Ἀπολυτίκιον Ἁγίου Ἰωάννου Χρυσοστόμου Ἦχος πλ. δ'. Ἡ τοῦ στόματός σου καθάπερ πυρσός ἐκλάμψασα χάρις, τὴν οἰκουμένην ἐφώτισεν, ἀφιλαργυρίας τῷ κόσμῳ θησαυροὺς ἐναπέθετο, τὸ ὕψος ἡμῖν τῆς ταπεινοφροσύνης ὑπέδειξεν. Ἀλλὰ σοῖς λόγοις παιδεύων, Πάτερ, Ἰωάννη Χρυσόστομε, πρέσβευε τῷ Λόγῳ Χριστῷ τῷ Θεῷ, σωθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν. Σύνδεσμος Κληρικών της Ιεράς Μητροπόλεως Χίου, Ψαρών και Οινουσσών, έτος ιδρύσεως 2007

Τρίτη, 7 Ιουλίου 2009

Το Σύνταγμα της Ελλάδας και ο Καταστατικός Χάρτης της Εκκλησίας της Ελλάδας δεν τίθενται εν αμφιβόλω από κανέναν, όσο ψηλά και αν αυτός βρίσκεται...

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΛΗΡΙΚΩΝ
ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ
ΧΙΟΥ, ΨΑΡΩΝ ΚΑΙ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ

ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ
822 00 ΒΡΟΝΤΑΔΟΣ


Χίος 7 Ιουλίου 2009
Αρ. Πρωτ.: 53

Τηλ. Προέδρου: 6972713106
Φαξ: 2271052000
Προς: Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Χίου,
Ψαρών και Οινουσσών κ. κ. Διονύσιο
Κοινοποίηση: Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης Χίου

Σεβασμιώτατε,

με την από 3 Ιουλίου 2009 απαντητική επιστολή Σας, την οποία κοινοποιήσατε στα τοπικά Μέσα Μαζικής ενημέρωσης, αντί άλλης απάντησης στα ερωτήματα που θέταμε αναφορικά με το υπονοούμενο περί αντικανονικότητας του Συνδέσμου μας, αναφέρατε ότι «αποβλέπομεν πάντοτε εις την ενίσχυσιν της πνευματικής μας σχέσεως» και ότι «ευχαρίστως «πρόσωπον προς πρόσωπον» ακούομεν εν τω Γραφείω ημών πάντας τους προσερχομένους, Κληρικούς τε και λαϊκούς».
Ωστόσο, όταν τη Δευτέρα 6 Ιουλίου 2009, ο Πρόεδρος του Συνδέσμου π. Γεώργιος Κωνσταντίνου, κατόπιν ομόφωνης απόφασης του Δ.Σ. του Συνδέσμου, επικοινώνησε με το Γραφείο της Μητροπόλεως για να ενημερωθεί εάν το Δ.Σ. συμπεριλαμβάνεται μεταξύ όλων των παραπάνω, έλαβε την αρνητική απάντηση ότι ως μέλη του Δ.Σ. δεν είμαστε δεκτοί από Εσάς.
Η απάντηση αυτή του Γραφείου Σας, καθιστά αυτομάτως άνευ ουσίας και περιεχομένου την από 3 Ιουλίου επιστολή Σας, αφού αυτή απευθυνόταν στον Σύνδεσμο, αποκλείοντας τον ταυτόχρονα από την πρόσκληση «προς πάντας τους προσερχομένους».
Δεδομένου ότι το Σύνταγμα της Ελλάδας και ο Καταστατικός Χάρτης της Εκκλησίας της Ελλάδας δεν τίθενται εν αμφιβόλω από κανέναν, όσο ψηλά και αν αυτός βρίσκεται, ο Σύνδεσμος, Σας επαναλαμβάνει ότι, θα συνεχίσει στα πλαίσια των σκοπών του, όπως αυτοί περιγράφονται στο εγκεκριμένο από το Μονομελές Πρωτοδικείο Χίου Καταστατικό του, το έργο και τις δραστηριότητες του, αναδεικνύοντας τα ζητήματα εκείνα που βελτιώνουν την εκκλησιαστική μας λειτουργία προωθώντας προτάσεις για την καλυτέρευση της ζωής των Κληρικών σε μία Ελευθέρα και Ζώσα Εκκλησία σύννομα και κανονικά.

Μετά βαθυτάτου σεβασμού

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Δεν υπάρχουν σχόλια: