Ιστολόγιο "Σύνδεσμος Κληρικών Χίου" 12 χρόνια (2008-2020) συνεχούς και συνεπούς παρουσίας στο διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://syndesmosklchi.blogspot.gr/
Ἀπολυτίκιον Ἁγίου Ἰωάννου Χρυσοστόμου Ἦχος πλ. δ'. Ἡ τοῦ στόματός σου καθάπερ πυρσός ἐκλάμψασα χάρις, τὴν οἰκουμένην ἐφώτισεν, ἀφιλαργυρίας τῷ κόσμῳ θησαυροὺς ἐναπέθετο, τὸ ὕψος ἡμῖν τῆς ταπεινοφροσύνης ὑπέδειξεν. Ἀλλὰ σοῖς λόγοις παιδεύων, Πάτερ, Ἰωάννη Χρυσόστομε, πρέσβευε τῷ Λόγῳ Χριστῷ τῷ Θεῷ, σωθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν. Σύνδεσμος Κληρικών της Ιεράς Μητροπόλεως Χίου, Ψαρών και Οινουσσών, έτος ιδρύσεως 2007

Παρασκευή, 17 Ιουλίου 2009

Για τον Ιωακείμ Στρουμπή: «Εκοιμήθη πάμπτωχος»

Γράφει η Αλήθεια:

ΕΠΑΙΝΕΤΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΠΡΟΣ ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΗΣΤΕ ΤΟΝ ΠΡΩΗΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΧΙΟΥ ΙΩΑΚΕΙΜ ΣΤΡΟΥΜΠΗ

«Εκοιμήθη πάμπτωχος»

16/7/2009
Στη συνείδηση του κόσμου αυτό έχει ήδη γίνει, απόδειξη η κοσμοσυρροή στην παρουσίαση του βιβλίου του γιατρού Ανδρ. Μιχαηλίδη στη μνήμη του πρώην Μητροπολίτη Χίου Ιωακείμ Στρουμπή.
Ο Χίου Διονύσιος προσθέτει σήμερα στην ποιμαντορία του άλλη μία επαινετή ενέργεια, καλώντας την Ι. Σύνοδο να αποκαταστήσει και τυπικά τον εκλειπόντα Μητροπολίτη, που το εμφυλιοπολεμικό κλίμα ανάγκασε σε παραίτηση, κάτι που ήδη εμπράκτως το έχει κάνει η χιακή εκκλησία.
Έτσι, με ημερομηνία 11/7/09 έστειλε στην Ι. Σύνοδο της εκκλησίας της Ελλάδας την παρακάτω επιστολή:
«Ευσεβάστως αποστέλλομεν Υμίν, συνημμένως, την υπ’ αριθ. 111/2009 ομόφωνον Απόφασιν του Νομαρχιακού Συμβουλίου Χίου, ως και την υπ’ αριθ. 215/2009 τοιάυτην του Δημοτικού Συμβουλίου Χίου, περί αποκαταστάσεως του αειμνήστου πρώην Μητροπολίτου Χίου Ιωακείμ Στρουμπή, συνηγορούντες ενθέρμως, όπως αγαθυνθή η Ιερά Σύνοδος και εκγίνη τούτο.
Ήδη, το έτος 2010, συμπληρώνονται 60 έτη από της εις Κύριον εκδημίας αυτού, ημείς δε, από της καταστάσεως ημών εις την Ιεράν Μητρόπολιν Χίου, αδιαλείπτως, εις πάσαν Θείαν Λειτουργίαν, κατά την Μεγάλην Είσοδον, μνημονεύομεν αυτού, εις την οικείαν θέσιν των αειμνήστων Προκατόχων ημών. Ωσαύτως, μετά την Θ. Λειτουργίαν της Πανηγύρεως του Ιερού Ναού Αγίου Ευστρατίου Θυμιανών, εις τον αύλειον χώρον του οποίου ευρίσκεται ο τάφος του, τελούμεν “Τρισάγιον”, τη συμμετοχή των Αρχών και πλήθους πιστών. Έχομεν δε ακούσει εδώ εις την Χίον, ότι πολλά καλά επήγασαν εκ του αοιδίμου τούτου Επισκόπου, ο οποίος, σημειοτέον, ότε εκοιμήθη, ήτο πάμπτωχος».


Δεν υπάρχουν σχόλια: