Ιστολόγιο "Σύνδεσμος Κληρικών Χίου" 12 χρόνια (2008-2020) συνεχούς και συνεπούς παρουσίας στο διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://syndesmosklchi.blogspot.gr/
Ἀπολυτίκιον Ἁγίου Ἰωάννου Χρυσοστόμου Ἦχος πλ. δ'. Ἡ τοῦ στόματός σου καθάπερ πυρσός ἐκλάμψασα χάρις, τὴν οἰκουμένην ἐφώτισεν, ἀφιλαργυρίας τῷ κόσμῳ θησαυροὺς ἐναπέθετο, τὸ ὕψος ἡμῖν τῆς ταπεινοφροσύνης ὑπέδειξεν. Ἀλλὰ σοῖς λόγοις παιδεύων, Πάτερ, Ἰωάννη Χρυσόστομε, πρέσβευε τῷ Λόγῳ Χριστῷ τῷ Θεῷ, σωθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν. Σύνδεσμος Κληρικών της Ιεράς Μητροπόλεως Χίου, Ψαρών και Οινουσσών, έτος ιδρύσεως 2007

Τρίτη, 10 Μαρτίου 2009

Η υποχρέωση των κληρικών για τον Ι. Σ. Κ. Ε.

Το παρακάτω άρθρο δημοσιεύτηκε στο Ορθόδοξο Εκκλησιαστικό Περιοδικό ΕΝΟΡΙΑ, φυλ. 1037, Αθήνα 10/2/2009, σελ. 24-25
Στο φύλλο 1035 (5/12/2008) της ΕΝΟΡΙΑΣ διάβασα αφενός την είδηση για το οικονομικό πρόβλημα του Κ.Π.Ο.Ε.Κ.Ε.- Τ.Π.Δ.Υ. (σελ. 215) και αφετέρου το κείμενο του ιερέα Στ. Παπαχρήστου (σελ.217) για τον Ι.Σ.Κ.Ε. Θεωρώ πως τα ένα κείμενο συμπληρώνει το άλλο. Γιατί πώς θέλουν οι ιερείς να πετύχουν τα αιτήματά τους όταν έχουν εγκαταλείψει το επαγγελματικό τους σωματείο;
Οι ιερείς βεβαίως κύρια αποστολή τους έχουν να ιερουργούν, να φροντίζουν για τις πνευματικές, εκκλησιαστικές ακόμα και τις υλικές ανάγκες των ανθρώπων της ενορίας τους, αλλά και ως Έλληνες πολίτες, έχουν δικαίωμα και υποχρέωση να υπερασπίζονται τα δικαιώματα που έχουν με αυτή την ιδιότητα, δηλ. και των πολιτών, τα οποία είναι Συνταγματικώς κατοχυρωμένα και προστατευόμενα. Οι ιερείς είναι και αυτοί άνθρωποι, είναι δε φυσικό να έχουν και οι ίδιοι υλικές ανάγκες, ενώ οι έγγαμοι κληρικοί (που είναι η πλειοψηφία στην Ελλάδα) έχουν υποχρεώσεις κι απέναντι στις οικογένειές τους. Η πλήρωση των εύλογων υλικών αναγκών είναι αναγκαία για το μεγαλύτερο δώρο του Θεού, τη ζωή δηλ. κάθε ανθρώπου. Αυτό το ζητάμε από τον Θεό όταν προσευχόμαστε λέγοντας την Κυριακή προσευχή, που ο ίδιος ο Ιησούς μας παρέδωσε.
Ένα δε κύριο και αποτελεσματικό μέσο για την πραγματοποίηση της πλήρωσης των εύλογων υλικών αναγκών είναι η συσπείρωση όλων και η συλλογική (όσο το δυνατόν περισσότερων) προσπάθεια για την επίτευξη αυτού του αναγκαίου και απολύτως ανθρώπινου σκοπού. Γι’ αυτό ορίζεται στο Σύνταγμα και τους νόμους η προστασία του δικαιώματος για τα σωματεία και το συνδικαλισμό.
Η ύπαρξη τυχόν μητροπολιτών της Εκκλησίας της Ελλάδος που ίσως προσπαθούν να εμποδίσουν την ενεργό συμμετοχή των ιερέων στο επαγγελματικό σωματείο τους (τον Ι.Σ.Κ.Ε.) δεν είναι μόνο αντισυνταγματική και παράνομη, που, συνεπάγεται και ποινικές ευθύνες, αλλ’ επιπλέον είναι απάνθρωπη και αντίθετη με τη θέληση του Θεού, που έπλασε τον άνθρωπο από ύλη και του εχάρισε ελευθερία και αξιοπρέπεια. Τέτοια τυχόν παρεμπόδιση κληρικών είναι και εγκληματική απέναντι στην Εκκλησία που οι ιερείς καλούνται να υπηρετήσουν. Γιατί ο καλός επίσκοπος έχει υποχρέωση απέναντι στην Εκκλησία που διακονεί να ενδιαφέρεται και να φροντίζει ειλικρινά και για τις υλικές ανάγκες τόσο των άλλων κληρικών, όσο και του λαού.
Όπως δε όλοι γνωρίζουμε, οι επίσκοποι φροντίζουν να καλύπτουν τις δικές τους ανάγκες πλήρως. Γιατί να επιτρέπουν και την προάσπιση αυτών των αναγκών των ιερέων, που πρώτοι οι ίδιοι οι επίσκοποι πρέπει να υπερασπίζονται; Δεν είναι δούλοι ή δουλοπάροικοι οι ιερείς, αλλ’ ελεύθεροι άνθρωποι και πολίτες με αξιοπρέπεια και με όλα τα δικαιώματα που η πολιτεία τους δίνει , το Σύνταγμα και οι νόμοι κατοχυρώνουν και προστατεύουν, η δε Εκκλησία τα έχει ευλογήσει.

ΘΕΟΔΩΡΟΣ Ε. ΘΕΟΔΩΡΟΥ
Dr. Ph. του Πανεπιστημίου Humboldt του Βερολίνου
πρ. Δήμαρχος Κύμης, συντ. δικηγόρος

Δεν υπάρχουν σχόλια: