Ιστολόγιο "Σύνδεσμος Κληρικών Χίου" 12 χρόνια (2008-2020) συνεχούς και συνεπούς παρουσίας στο διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://syndesmosklchi.blogspot.gr/
Ἀπολυτίκιον Ἁγίου Ἰωάννου Χρυσοστόμου Ἦχος πλ. δ'. Ἡ τοῦ στόματός σου καθάπερ πυρσός ἐκλάμψασα χάρις, τὴν οἰκουμένην ἐφώτισεν, ἀφιλαργυρίας τῷ κόσμῳ θησαυροὺς ἐναπέθετο, τὸ ὕψος ἡμῖν τῆς ταπεινοφροσύνης ὑπέδειξεν. Ἀλλὰ σοῖς λόγοις παιδεύων, Πάτερ, Ἰωάννη Χρυσόστομε, πρέσβευε τῷ Λόγῳ Χριστῷ τῷ Θεῷ, σωθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν. Σύνδεσμος Κληρικών της Ιεράς Μητροπόλεως Χίου, Ψαρών και Οινουσσών, έτος ιδρύσεως 2007

Δευτέρα, 30 Μαρτίου 2009

Ανακοινωθέν Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης Συνδέσμου Κληρικών Χίου

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΛΗΡΙΚΩΝ
ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ
ΧΙΟΥ, ΨΑΡΩΝ ΚΑΙ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ

Βροντάδος 30 Μαρτίου 2009
ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ
Την Δευτέρα 30 Μαρτίου 2009 και ώρα 10π.μ. στην ενοριακή αίθουσα του Ιερού Καθεδρικού Ναού Αγίου Γεωργίου Βροντάδου πραγματοποιήθηκε η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μελών του Συνδέσμου Κληρικών της Ιεράς Μητροπόλεως Χίου, Ψαρών και Οινουσσών.
Κατόπιν διαλογικής συζητήσεως όλων των θεμάτων η Γενική Συνέλευση ομόφωνα αποφασίζει :

1) Εγκρίνει όλες τις αποφάσεις και ενέργειες του Διοικητικού Συμβουλίου από την προηγούμενη Γενική Συνέλευση, της 19ης Δεκεμβρίου 2008, μέχρι σήμερα.
2) Εμμένει στην ικανοποίηση των θέσεων – αιτημάτων του Συνδέσμου, όπως αυτά έχουν διατυπωθεί στα ανακοινωθέντα των Γ. Σ. και στα δελτία τύπου του Δ. Σ. και ιδιαίτερα στο σχετικό υπόμνημα που έχει κατατεθεί από 8/12/2008 στην Ιερά Μητρόπολη Χίου.
3) Θεωρεί ως θετικό βήμα την αναγνώριση και ικανοποίηση επιμέρους αιτημάτων, όπως αυτή εκφράστηκε με σχετικές αποφάσεις του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας κ. κ. Διονυσίου για την τήρηση του κανονισμού 142/1999 της Ιεράς Συνόδου για τα οφφίκια και τη συμμετοχή των ιερέων στη λειτουργική εξυπηρέτηση του προσκυνήματος της Αγίας Μαρκέλλας.
4) Εξουσιοδοτεί το Διοικητικό Συμβούλιο να επιδιώξει στενή συνεργασία για την από κοινού με άλλους φορείς αντιμετώπιση κοινωνικών προβλημάτων, εντείνοντας την κοινωνική και πνευματική δράση του Συνδέσμου.
5) Εξουσιοδοτεί το Δ. Σ. για την εκμίσθωση χώρου εντός της πρωτεύουσας του νησιού, ο οποίος θα αποτελέσει γραφείο του Συνδέσμου και χώρο συνάντησης και συνεργασίας των αδελφών συμπρεσβυτέρων και επικοινωνίας του Συνδέσμου με άλλους φορείς της κοινωνίας μας.
6) Εγκρίνει την μετάθεση της ημερομηνίας διεξαγωγής του επιστημονικού συνεδρίου, «Οι Κολλυβάδες και η σχέση τους με τη Χίο, επ’ ευκαιρία της συμπληρώσεως 200 ετών από την οσιακή κοίμηση του ιερομονάχου Νήφωνα του Χίου», από την Πέμπτη 3 ως και την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου 2009, αντί των 10 – 13/9/09, με χώρο διεξαγωγής το Ομήρειο Πνευματικό Κέντρο Δήμου Χίου.
7) Εξουσιοδοτεί το Δ. Σ. για την συνέχιση της δράσεως «προσκύνημα στην αγιοτόκο Χίο» με την κατάρτιση και υλοποίηση σχετικού προγράμματος προσκυνηματικών εκδρομών.
8) Επικροτεί την από 21 Μαρτίου 2009 απάντηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου στην εναντίον των μελών του εξώδικο δήλωση και επισημαίνει ότι: Ο εκκλησιαστικός διάλογος δεν εξελίσσεται σε αίθουσες Δικαστηρίων και η λειτουργία του Συνδέσμου Κληρικών Χίου δεν υποκύπτει σε απειλές. Η διεκδίκηση της αναβάθμισης της ποιότητας του λειτουργήματος μας, η διαφάνεια και η διατύπωση δημοσίου λόγου δεν φιμώνεται. Όλες οι δημόσιες τοποθετήσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ελήφθησαν από τα αρμόδια όργανα του Συνδέσμου και πάντοτε στα πλαίσια της νόμιμης λειτουργίας του.

Μετά τιμής
Το Διοικητικό Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος
π. Γεώργιος Κωνσταντίνου
Τα Μέλη
π. Ιωάννης Κοντός
π. Δημήτριος Πύρρος
π. Δημήτριος Μαρμαράς
π. Μαρκέλλος Μαλαφής
π. Αλέξανδρος Κατσαρός
π. Γεώργιος Γεώργαλος

Δεν υπάρχουν σχόλια: